Fördjupad översiktsplan för havsområdet

Planen omfattar kommunens havsområde samt relevanta kopplingar till land. Syftet med planen är att öka kunskapen om hur havsområdet nyttjas idag, visa på en effektiv och hållbar användning samt lyfta fram havets möjligheter och stärka dess attraktivitet.

Den fördjupade översiktsplanen för havsområdet antogs av kommunfullmäktige den 15 september 2020.

Här nedan kan du ta del av de antagna handlingarna:

Fördjupad översiktsplan för Skellefteå kommuns havsområde , 7.6 MB.
Bilaga 1: Ekosystemtjänster , 63.8 kB.
Bilaga 2: Handlingsplan , 163.4 kB.
Miljökonsekvensbeskrivning , 2.6 MB.

Högupplöst för utskrift:
Fördjupad översiktsplan för Skellefteå kommuns havsområde (34 MB) , 33.2 MB.

Senast uppdaterad: