Fördjupad översiktsplan för Boliden under framtagande

Skellefteå kommun håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Boliden. Syftet med planen är att ta fram en framtidsvision utifrån Bolidenbornas önskemål, behov och förutsättningar och presentera förslag på långsiktigt hållbar tätortsutveckling. 

Planen beskriver hur Skellefteå kommun önskar att utvecklingen i Boliden ska se ut och hur samspelet med Boliden och staden ska fungera.

Här kan du läsa mer om vad en fördjupad översiktsplan är.

Det är människorna och drivkraften på en plats som gör den stora skillnaden och som kan få en plats att utvecklas. Därför vill kommunen uppmuntra och underlätta för lokala initiativ och drivkrafter i Boliden. Samt underlätta samverkan mellan företag, föreningar, privatpersoner och det offentliga.

Nu bearbetas planförslaget efter dialogen

Utifrån de synpunkter som kommit in under dialogen ska planförslaget nu bearbetas och justeras, för att så småningom kunna presenteras och ställas ut för allmänheten i ett samråd.

Här hittar du handlingarna(som ska bearbetas):

För läsning på skärm: Planförslag, utkast , 13.7 MB.

För utskrift: Planförslag, utkast , 17.9 MB.

Senast uppdaterad: