Fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder under framtagande

Skellefteå kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder. Syftet med planen är att stärka förutsättningarna för hållbara och attraktiva landsbygder för alla människor i olika faser av livet.

Den stora och rika variationen av landsbygder är en stark del av Skellefteås identitet. Landsbygdsplanen fokuserar på platserna mellan de större orter som har fördjupade översiktsplaner sedan tidigare, exempelvis Byske, Lövånger och Burträsk. Planen beskriver hur Skellefteå kommun önskar att utvecklingen ska se ut och hur samspelet mellan landsbygderna och staden ska fungera.

Det är människorna och drivkraften på en plats som gör den stora skillnaden och som kan få en plats att utvecklas. Därför vill kommunen uppmuntra och underlätta för lokala initiativ och drivkrafter på landsbygderna. Samt underlätta samverkan mellan företag, föreningar, privatpersoner och det offentliga.

Nu bearbetas planförslaget efter samrådet

Planen var utställd för samråd mellan den 14 november och den 27 december 2018. Under samrådstiden hölls även öppet hus på sju platser runt om i kommunen. Utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet ska planförslaget nu bearbetas och justeras, för att så småningom kunna presenteras och ställas ut för allmänheten en andra gång.

Här hittar du samrådshandlingarna (som ska bearbetas):

För läsning på skärm:

För utskrift:

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: