Tyck om Jörn!

Inom de närmsta tjugo åren förväntas befolkningen i Skellefteå kommun växa snabbt. Fler och fler platser runt om i kommunen upplever en ökad inflyttning. Skellefteå kommun har i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Jörn som ska ge plats för drygt 600 fler invånare år 2040.

Skellefteå kommun ställer ut ett planförslag till fördjupad översiktsplan för Jörn. Målbilden för Jörn är att möjliggöra en fördubbling av befolkningen fram till år 2040 och att skapa mer liv och rörelse i samhället. Samtidigt ska Jörn stärka sin roll som serviceort för den omkringliggande landsbygden.

Flygfoto över Bureå

Syftet med planen är att uppdatera den långsiktiga planeringen av mark- och vattenanvändningen i Jörn, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, kopplat till kommunens vision och utveckling i regionen. Förslaget finns nu tillgängligt att ta del av och tycka till om.

9 februari var det öppet hus

I Jörn var det ett öppet hus om planen. Där fanns det möjlighet att diskutera planförslaget tillsammans med politiker och kommunens tjänstepersoner. På plats var även bygglovshandläggare och energi- och klimatrådgivare för rådgivning kring bygglov och energifrågor i allmänhet.

Dialog med Jörnsborna i ett tidigt skede

Under två dagar i april 2022 hade kommunen fysiska träffar i Jörn. En träff med invånarna och en träff med näringslivet. Dialogen med Jörnsborna var ett steg i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Jörn. På de två träffarna diskuterades det var Jörnsborna gillar med Jörn och vad de vill förbättra med orten.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: