Framtidsplaner för Byske

Skellefteå kommun växer fort och Byske är inget undantag; fram till år 2040 beräknas orten växa med 4000 personer. Nu vill vi veta hur du som bor i eller besöker Byske tycker att samhället ska utvecklas via en digital enkät.

Ditt svar blir en del i kommunens arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP). Det första steget är att ta fram ett planprogram som du i ett senare steg kan tycka till om. Enkäten tar cirka 10-15 minuter och du kan besvara den till 28 maj.

Under tisdagen den 23 april fick Byskeborna ett brevutskick via Kivra eller ett brev hem till deras brevlådor. Där stod det att barn under 13 år får ett brev hem med en enkät. En rättelse är att det är barn som är 13 år och äldre som får ett brev hem.

Information in english

Strategic work is currently underway for Byske's long-term development through an in-depth master plan. The first step is to develop a planning program. The program will then be used as a basis for decisions by the Municipality and other authorities.

Skellefteå Municipality is growing fast and Byske is no exception; by 2040 the town is expected to grow by 4000 people. Now we want to know how you who live in or visit Byske think the community should develop via a digital survey.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan används som vägledning av kommunen när en ort, till exempel Byske, ska byggas ut. Planen visar på områden där det är lämpligt att bygga nya bostadsområden, vägar och vad som ska bevaras i orten. Ett mål är att göra det möjligt för 2000 fler bostäder till år 2040.

Just nu pågår ett strategiskt arbete för Byskes långsiktiga utveckling genom en fördjupad översiktsplan. Det första steget är att ta fram ett planprogram. Programmet kommer sedan att användas som underlag för kommunens och andra myndigheters beslut.

När kan jag tycka till nästa gång?

Beskriver hur planprocessen ser ut

Olika steg i framtagandet av ett planprogram

  • Dialog: Invånarna får tycka till via en digital enkät, april-maj 2024.
    Här kan du tycka till.
  • Programarbete: Ett planförslag tas fram, 2024.
  • Samråd: Kommunen bjuder in på samråd, 2024. Här kan du tycka till.
  • Justering av program: Kommunen bearbetar förslaget utifrån synpunkter från samråd, 2024
  • Godkännande av program: Planprogrammet godkänns i Kommunfullmäktige, 2024.
  • Fortsatt arbete med den fördjupade översiktsplanen: kommunen påbörjar arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Byske, 2025.
Senast uppdaterad: