Vårt framtida Byske

Karta över Byske med järnvägskorridor för Norrbotniabanan utmärktFörstora bilden

Kartans underlag är den gällande dispositionen från 1986, kompletterad med beslutad järnvägskorridor från Trafikverkets järnvägsutredning.

Ett stationsläge för Norrbotniabanan planeras i Byske vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av samhället.

Skellefteå kommun har i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Byske. Dialoger kommer att utföras löpande under arbetet.

Senast uppdaterad: