Om Skellefteås landsbygder

Kommunens geografiska omfattning skapar ett Sverige i miniatyr med en lång kuststräcka, inland, sjöar, älvar och ett nät av orter i olika storlek. Kommunen ser ett behov av en utvecklad samverkan kring landsbygdsfrågor både internt inom kommunen, men också externt med privata och idéburna aktörer.

Visste du att Skellefteå kommuns landsbygder är större än hela Sundsvall, Stockholm och Jönköpings kommuner tillsammans? Här bor och verkar nära hälften av Skellefteås invånare. För att kommunen ska fortsätta utvecklas är det viktigt att se till helheten.

Senast uppdaterad: