Landsbygdsutveckling

Om Skellefteås landsbygd

Kommunens geografiska omfattning skapar ett Sverige i miniatyr med en lång kuststräcka, inland, sjöar, älvar och ett nät...

Planer och program för landsbygd

Kommunen arbetar med ett flertal strategier, projekt och planer för att landsbygderna ska fortsätta att utvecklas.

Projekt och stöd

Här samlar vi olika landsbygdsprojekt som blivit beviljade stöd till landsbygdsutveckling. Du hittar även information om...

Samverkan

Hållbar landsbygdsutveckling skapar vi tillsammans. Vi behöver samla föreningar, näringsliv, boende, besökare, kommun oc...

RELATERAD INFORMATION

Samlingslokaler, byagårdar

Du kanske ska ha födelsedagsfest, bröllop, släktträff eller någon annan festlighet. Här kan du hitta lokalen du söker.

Busstrafiken

När kommunen växer är det viktigt att det finns ett attraktivt kollektivtrafiksystem som kan erbjuda människor snabba, t...

Översiktsplaner

Översiktsplanen visar vilken inriktning Skellefteå kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den ...

Landsbygdsutveckling

Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med målet om att bli 90 000 till år 2030. För att detta ska bli verklighet behöver hela kommunen utvecklas långsiktigt och hållbart.