Planer för landsbygder

Kommunen arbetar med ett flertal strategier, projekt och planer för att landsbygderna ska fortsätta att utvecklas.

I en tid där efterfrågan på bostäder, närodlad mat, förnybar energi och unik turism ökar är levande landsbygder en tillgång och en förutsättning för tillväxten i kommunen. Landsbygderna som resurs blir i framtiden allt viktigare för såväl landsbygds- som stadsbor.

Ny fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder

Just nu arbetar vi med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för landsbygderna. I en fördjupad översiktsplan, som omfattar ett visst geografiskt område i kommunen, kan planeringsfrågorna belysas på ett mer detaljerat sätt än i den kommunomfattande planen. En fördjupad översiktsplan följer samma lagstiftning som en kommunomfattande översiktsplan.

Planer för orterna runt om i kommunen

Det finns ett flertal fördjupade översiktsplaner (FÖP) för orterna runt om i kommunen. Det finns några orter som inte har någon ännu men som har en FÖP under framtagande eller i planeringsfasen.

Det finns även planering för kusten, vindkraften, kulturvården samt naturvården. Utöver det så jobbar kommunen med ett flertal strategier, projekt och planer om hur landsbygderna ska fortsätta utvecklas.

Senast uppdaterad: