Hållbara sociala servicepunkter

Projektet Hållbara sociala servicepunkter har genomförts i 8 byar inom Skellefteå kommun. Projektets målsättning var att byarna, utifrån eget behov och vilja, gavs möjlighet att utveckla mötesplatser med olika sorters service som underlättar livet på landsbygden.

I filmen, som du kan se här nedan, möter vi några av de personer som arbetat ideellt inom projektet i de olika byarna, totalt har ett hundratal personer bidragit med sin tid och arbetskraft för att förverkliga dessa sociala servicepunkter.

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Skellefteå byautvecklingsråd och Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad: