Scharinsområdet

Scharins är ett gammalt industriområde precis vid Skellefteälven i Ursviken, uppkallat efter ett träindustriföretag som bedrev verksamhet där i nästan 100 år. Det var en blomstrande plats av historisk betydelse. Idag är stora delar av området igenvuxet och det finns goda möjligheter att planera bostäder och förbättra tillgängligheten till älvsrummet för allmänheten.

Genom Europan17 tävlar arkitekter i Europa om en chans att, tillsammans med Skellefteå kommun, jobba fram ett förslag för området.

Läs mer om området och tävlingen här

Utställning

Utställningsperioden är avslutad. Vinnaren presenteras 4 december.

  1. Vilka nya sätt finns det att bygga säkra bostäder - trots den delvis förorenade marken? Vad kan vi lära oss från andra platser runt om i världen som har liknande erfarenheter?
  2. Hur kan vi bygga på det exklusiva läget med närheten till vatten och grönska, och skapa platser för både avkoppling och aktivitet?
  3. Hur kan vi öka tillgängligheten till vattnet för allmänheten?
  4. Hur kan vi lyfta fram historien?
  5. Hur kan vi främja social integration och känsla av trygghet genom olika typer av bostäder och mötesplatser?
  6. Hur kan vi främja biologisk mångfald och klimatanpassning?

Frågor och svar

Det är att tillkännage vinnaren som sker 4 december. Bidragen i tävlingen ses som inspiration inför framtagningen av detaljplan och utformning för området. Vinnaren får möjlighet att tillsammans med Skellefteå kommun utforma området.

Nej, det blir inspiration i framtagandet av detaljplanen.

Vi kommer endast bygga på förorenad mark om vi hittar metoder för att bygga på ett säkert sätt och att vi undviker att komma i kontakt med föroreningarna. Tävlingen ger oss olika förslag på hur det funkar.

Senast uppdaterad: