Busshållplatser

I tätbebyggt område ska busshållplatsen finnas inom fem minuters promenadväg. Det pågår ett fortlöpande arbete för att höja standarden på busshållplatser och busstationer.

Skellefteå kommun jobbar aktivt för att förbättra för dig som åker buss och trafiksäkerheten prioriteras högt. Det är kommunen som ansvarar för att bygga om och förbättra busshållplatserna. I det ansvaret ingår väderskydd, bänkar, papperskorgar, cykelställ och hållplatsskyltar inklusive stolpar och fundament m.m. på såväl statliga som kommunala vägar.

Upprustning av hållplatserna

Varje år avsätter kommunen en pott för upprustning av hållplatserna. Kommunfullmäktige har beslutat om en plan för hur upprustningen ska ske.

Riktlinjer för busshållplatser 2019-2023 (pdf) , 1.4 MB.

Nya skyltar har satts upp längs de flesta sträckorna och de flesta av de blå väderskydden på landsbygden har renoverats. Fler hållplatser kommer att få väderskydd inom de närmsta åren och när vi bygger nytt tillgänglighetsanpassar vi dem alltid.

Byske busstation

Kommunen kommer att få delfinansiering för ombyggnaden av Byske busstation genom länstransportplanen för Västerbotten.

Så här är tanken att det ska se ut i Byske. (illustration, pdf) , 1.8 MB.

Avstånd till hållplats

Ett acceptabelt avstånd till busshållplats i tätbebyggt område är cirka fem minuters promenad. Det motsvarar omkring 400 meter. Avståndet mellan hållplatser bör följaktligen vara mellan 600 och 800 meter. Om hållplatserna är för tätt placerade sjunker medelhastigheten på linjen och därmed också bussens konkurrenskraft gentemot bilen (Källa: SKR och Trafikverket).

De acceptabla gångavstånd till hållplats som används på olika platser i Sverige idag är mellan 900 och 2000 meter på landsbygd. 9 av 10 skelleftebor har 2 km eller kortare till hållplats.

Illustration som beskriver att 43 000 invånare har max 1 km till hållplats och 22 000 personer bor närmare än 2 km från hållplats enligt de rutter som går idag
Senast uppdaterad: