Busstrafik – vem gör vad?

Kommunen

Ansvaret för beställning av kollektivtrafiken inom kommungränserna ligger hos Skellefteå kommun, som gör en upphandling via Länstrafiken i Västerbotten AB. I dagsläget har Skellefteå buss vunnit alla aktuella upphandlingar. För stadstrafiken finns ett särskilt beslut från Region Västerbotten som ger Skellefteå kommun befogenheter att ingå avtal om allmän trafik i stadstrafiken.

Kommunen har också ansvar för skolbusstrafiken samt färdtjänst.

Länstrafiken

Länstrafiken upphandlar den av kommunen beställda trafiken och ser till att operatören (i vårt fall Skellefteå buss) kör efter avtal. Länstrafiken bestämmer taxorna och ansvarar för att tidtabeller, reseplanerare m.m. fungerar.

På Länstrafikens webbplats finns tidtabeller, priser, reseplanerare m.m.

Gå till Länstrafikens webb Länk till annan webbplats.

Skellefteå buss

Skellefteå buss är det företag som kör bussarna. De ansvarar för att busstrafiken genomförs enligt Länstrafikens upphandling och de kör också stadsbussarna, skolbussarna och flyg- och hockeybussarna.

Region Västerbotten

Region Västerbotten är kollektivtrafikmyndighet i Västerbottens län. Det betyder att Region Västerbotten har det ekonomiska och juridiska ansvaret för den samhällsbetalda regionala kollektivtrafiken. Det är kommunerna och Region Västerbotten som tillsammans finansierar samhällsbetald kollektivtrafik i länet.

Senast uppdaterad: