Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vi prioriterar gång- och cykelvägar, genomfartsleder, huvudgator och kollektivtrafikstråken.

När plogar vi?

Längs kommunens prioriterade gång- och cykelbanor startar plogningen vid 3-5 cm snö. Ambitionen är att de prioriterade gång- och cykelbanorna ska vara åtgärdade senast 07:00 vardagar i normalfallet*. Övriga gång- och cykelbanor plogas under dagen.

När det har kommit 3-5 cm snö på det prioriterade gatunätet påbörjas plogningen 04:00 efterkommande morgon. I det prioriterade gatunätet ingår genomfartsgator, huvudgator och de viktigaste kollektivtrafikstråken. På det övriga gatunätet påbörjas plogning när det har kommit 10- 5 cm snö.

*Normalfall avser snöfall där startkriteriet uppnåtts kl. 02:30.

En plogsväng tar cirka 12 timmar, vilket innebär att det på din gata kan ha kommit mycket mera snö än 10-15 cm innan plogbilen kommer dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 efter ett rikligt snöfall.

Kommunen kallar vid "stora plogsvängen" ut 45 snöröjningsfordon, dessutom plogar cirka 85 fordon de enskilda vägarna och i serviceorterna. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder snö måste vi ibland ta de prioriterade vägarna igen innan vi kan komma till din gata. Målet är att alla gator och vägar ska vara plogade inom 12 timmar.
Inga infarter till privata fastigheter öppnas vid plogsvängen.

Prioritetsordningen vid snöröjning:

 1. Ploga
 2. Siktröja för trafiksäkerhet
 3. Hyvla
 4. Bortforsling av snöhögar etc.

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till kundtjänst. Därefter besiktas skadan av fastighetsägaren och en representant för Samhällsbyggnad, tillsammans utreder vi vad som orsakat skadan och vems ansvar det kan vara. Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl.

Vi använder snöslunga vid snöröjningen, framförallt i Centrum. Det gör att vi, istället för att samla snön i stora snöupplag, direkt kan lasta och transportera bort den. I och med det ökar trafiksäkerheten när sikten inte skyms av stora snöhögar. Snöslungan används även på villagator om de smalats av på grund av snön.

 • Undvik att parkera på gatan vid snöfall, men du kan använda markerade parkeringsplatser. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
 • Placera gärna din brevlåda på en flyttbar ställning en bit från vägkanten, så att tidningsbud och brevbärare kan nå den från sina fordon. Sopkärlen ska vara lätt åtkomliga den dagen du har hämtning. Under vintern kan både postlådan och kärlen flyttas och anpassas utifrån den växande plogvallen.
 • Märk upp (med pinnar eller käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svårt för maskinförarna att se när snödjupet ökar.
 • Ta bort eventuella trädgrenar och buskar som växer ut över gatumark lägre än 3,6 meter. Detta är också väldigt viktigt för våra synskadade invånare.
 • Skotta inte ut snö från din tomt på gatan. Den kan medföra trafikfara och riskerar att hamna på din grannes infart när plogbilen kommer.
 • Se till att det som tillhör dig inte är utanför din tomtgräns. Det kan till exempel vara häckar, grenar, stenläggning, skotrar, släp, byggnationer etc. Egendom som är felplacerad och som skadas vid snöröjning ersätts inte.

Cykelkartan

Cykelkartan

Kartan visar de gång- och cykelbanor som är prioriterade vid snöröjning.

Halka

Sandning/grusning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, vid trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas/grusas endast vid extrem halka. Vid blixthalka och underkylt regn då allt sandas/grusas är åtgärdstiden cirka 12 timmar.

Under perioden 1 november–30 april kan du som fastighetsägare gratis hämta sand och grus – för husbehov – vid kommunens utlämningsställen. Vi fyller på fredagar. Du kan hämta i hink burk eller annat kärl. Att fylla en släpvagn är inte tillåtet.

 • Skellefteå, vid sandsilon i korsningen Torsgatan-Boviksvägen och vid förrådet på Stallgatan.

Samt vid förråden i:

 • Ursviken, Mekanvägen 50
 • Bureå, Sinusgatan 3
 • Lövånger, Vattenverksvägen 38
 • Burträsk, Skolgatan 1
 • Kåge, Storgatan 54
 • Byske, Maskingatan 14
 • Jörn, Strandvägen, vid brandstationen
 • Boliden, vid återvinningscentralen


Du kan även hämta sand och grus på alla våra återvinningscentraler när de är öppna.

Cykla och gå i halka, tänk på att:

 • Skor med kraftig sula ger bättre fäste på vintern.
 • Broddar hjälper dig att behålla fotfästet när det är halt ute.
 • Vinterdäck på cykeln gör vintercyklingen säkrare.

Frågor och svar

Frågor och svar

Det finns ingen sådan gräns. Däremot går det ringa kundtjänst och be om hjälp med snövallen. Det kan vi hjälpa till med när all ordinarie snöröjning är klar, dvs att det som räknas som "allmänfarligt" har åtgärdats. Som tex att siktröja i korsningar.

Du får inte lägga ut snön på gatan eller på plogvall utan kan kontakta privat tjänsteföretag som mot betalning forslar bort snön.

När alla snöröjningsfordon är ute så är det sammanlagt 130 fordon. Då är det både kommunens egna samt de entreprenörer som är anlitade som räknas in.

Det bestäms genom upphandling. Skellefteå kommun upphandlar entreprenörer cirka vart tredje år.

Den beredskapsansvariga kallar ut alla berörda snöröjningsfordon med personal via ett utkallningssystem. Hur många fordon som kallas ut beror på hur mycket det snöar och hur väderprognosen ser ut.

Den beredskapsansvariga på Samhällsbyggnad gör bedömning när snöröjning ska påbörjas och i vilken omfattning den ska ske. Hur många fordon som kallas ut beror på hur mycket det snöar och hur väderprognosen ser ut.

Kommunen har inte resurser att snöröja allt samtidigt och har därför gjort en prioriteringsordning där prioriterade gator, gång- och cykelvägar plogas först, sedan övriga gator och gång- och cykelvägar. När en snösväng är avslutad påbörjas efterarbete med rensning av busshållplatser och övergångsställen, siktröjning i korsningar samt snöbortforsling. Vid halka sker sandning. Först därefter kan öppning av infarter påbörjas. Efterarbetet kan ta upp till två veckor och då har de flesta redan hunnit öppna sina infarter själva.

Kommunen har inte sådana resurser till förfogande att snöröjning kan ske i hela tätorten samtidigt. Ordinarie snöröjning drar igång vid 8 -12 cm, för de prioriterade vägarna är det vid 3-5 cm. En hel snösväng kan ta 12 timmar. Det innebär att vissa gator/ vägar kan få vänta länge och att det hinner komma en hel del snö innan vi kommit dit.

Plogning påbörjas direkt efter snöfall om startkriterierna för snöröjning uppfylls. Åtgärdstiden för plogning varierar mellan fem och tolv timmar. Eftersom trafiken aldrig står still och plogning inte kan utföras samtidigt överallt innebär det att snön ibland hinner packas fast på gatan. När vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is utför kommunen isrivning. Som trafikant har man alltid skyldighet att anpassa farten efter rådande vägförhållanden.

Som fastighetsägare är det din skyldighet att ta hand om snö som finns på din tomt. Kommun har en snödeponi där man får lämna snö mot avgift. Du får inte lägga ut snön på gatan eller på plogvall utan kan kontakta privat tjänsteföretag som mot betalning utför snöbortforslingen.

Nej. Tidigare var det möjligt att köpa den tjänsten av kommunen men den möjligheten finns inte kvar. De maskiner som används vid snöröjningen är ofta för stora för att klara små uppfarter. Du får vända dig till någon lokal entreprenör som kan erbjuda tjänsten.

Vid cirka 8-12 cm och mera påbörjas plogningen på alla områden. Vid 3-5 cm plogas genomfartsgator, prioriterade gång- och cykelvägar, skolor, förskolor med mera.

En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det på "din" gata kan ha kommit mycket mera snö än 8 -12 cm innan plogbilen kommit dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 efter ett rikligt snöfall. Kommunen kallar vid "stora plogsvängen" ut 45 snöröjningsfordon, dessutom plogar cirka 85 fordon de enskilda vägarna i de mindre samhällena. Du kan lita på att vi kommer men inte exakt när. Några bostadsgator är först och några blir så klart sist kvar att snöröja. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till "din" gata. Målet är att alla gator och vägar ska vara plogade inom 12 timmar.

Fastighetsägare ska dra fram sitt sopkärl på angivet avstånd men ställa sopkärlen i ena kanten på sin infart. På så sätt så hindras inte snöröjningen och kärlen står skyddade från plogning och utgör inget hinder för trafiken på gatan.

Senast uppdaterad: