Bidrag att söka

Det finns många bidrag att söka. Här hittar du både aktuella bidrag och andra bidrag som går att söka för föreningar. De flesta bidragen söker du i Interbook GO men några bidrag kan du också söka du via blankett. Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret om du har frågor eller funderingar 0910-73 50 00. Hoppas att ni hittar något bidrag som passar just er förening.

Här finns flera bidrag som är aktuella att söka

Glöm inte att kolla sista ansökningsdag så att ni inte missar något bidrag.

Bidragen nedan ska vara registrerade och klara senast:

 • Från och med 1 april 2021 - Kommunalt lönebidrag – gymnasienämnden
 • Från 1 augusti till 1 oktober - Friluftsliv skötselbidrag - fritidsnämnden
 • 15 september - Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar (Idrottsföreningar som tillhör Riksidrottsförbundet) - fritidsnämnden
  Kommunalt aktivitetsstöd söks i Aktivitetsstöd by Explizit. Länk till annan webbplats.
 • 23 september - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
 • 30 september - Stöd till lokala utvecklingsinsatser – Ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen – Kommunledningskontoret
 • 1 oktober - Kulturstipendium - kulturnämnden
 • 1 oktober - Arbetsstipendium - kulturnämnden -
 • 1 oktober - Ungdomskulturstipendium - kulturnämnden
 • 10 oktober - Drift- och investeringsbidrag fotbollsplaner - fritidsnämnden
 • 10 oktober - Fast driftbidrag sommaranläggningar - fritidsnämnden
 • 15 oktober - Idrottsledarstipendium - fritidsnämnden
 • 15 oktober - Ledarstipendium - fritidsnämnden
 • 21 oktober - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
 • 30 oktober - Årligt verksamhetsbidrag - kulturnämnden
 • 31 oktober - Upprustningsbidrag samlingslokaler inför år 2022 - fritidsnämnden
  Från och med 1 september - 31 oktober 2021
 • 31 oktober - Medfinansiering Boverket för samlingslokaler
  Ändrat datum för kopian på ansökan till kultur- och fritidskontoret.
 • 18 november - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden

Här är bidrag som du söker löpande under året

Fritidsnämndens bidrag:
- Bidrag till ledsagarservice – telefon 0910-73 53 65
- Investeringsbidrag egen anläggning
- Maskinbidrag elljusspår
- Fiske - utbildningsbidrag
- Friluftsliv investeringsbidrag
- Bidrag till utveckling och inkludering
- Nya verksamhetsformer
- Utbildningsbidrag - funktionsnedsättningsföreningar, idrottsföreningar och ungdomsföreningar
- Bidrag till evenemang

Kulturnämndens bidrag:
- Utvecklingsbidrag
- Startbidrag
- Övrigt bidrag

Har frågor och funderingar kring bidrag?

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret.
Du kan ringa på 0910-73 50 00. Tryck 4 för att komma till handläggare.

 

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se