Bidrag att söka

Det finns många bidrag att söka. Här hittar du både aktuella bidrag och andra bidrag som går att söka för föreningar. De flesta bidragen söker du i Interbook GO men några bidrag kan du också söka du via blankett. Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret om du har frågor eller funderingar 0910-73 50 00. Hoppas att ni hittar något bidrag som passar just er förening.

Glöm inte att kolla sista ansökningsdag så att ni inte missar något bidrag.

Bidrag för 2023 ska vara registrerade och klara senast:

5 januari - 20 januari - Lokalbidrag idrottsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
5 januari - 31 januari - Allmänna samlingslokaler årligt bidrag - fritidsnämnden
5 januari - 31 januari - Bygdemedel - Länsstyrelsen
5 januari - 7 februari - Drift och investeringsbidrag ishockey - fritidsnämnden
5 januari - 7 februari - Fast driftbidrag vinteranläggningar - fritidsnämnden
5 januari - 15 februari - Båtliv (Önskemål om bidragsfördelning) - fritidsnämnden
5 januari - 15 februari (period 2) - Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
5 januari - 15 februari - Skoterleder - fritidsnämnden
5 januari - 1 mars - Aktivitetsbidrag - vänder sig till seniorer, sociala föreningar och föreningar som arbetar för integration - socialnämnden
5 januari - 1 mars - Integrationsförening årsbidrag - socialnämnden
5 januari - 1 mars - Aktivitetsstöd seniorer - socialnämnden
5 januari - 15 mars (period 2) - Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar - fritidsnämnden
5 januari - 31 mars kvartal 4 - Kommunalt lönebidrag - gymnasienämnden
5 januari - 31 mars - Social förening årsbidrag - socialnämnden
5 januari - 31 mars - Stöd till lokala utvecklingsinsatser ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen - kommunledningskontoret
5 januari - 15 april - Fiske investeringsbidrag - fritidsnämnden
5 januari - 15 april - Fiske skötselbidrag - fritidsnämnden
5 januari - 15 april - Lokalbidrag funktionsnedsättningsföreningar - fritidsnämnden
5 januari - 30 april - Nyanläggning av lekplats - samhällsbyggnadsnämnden
5 januari - 30 april - Driftbidrag lekplats - samhällsbyggnadsnämnden
5 januari - 30 april - Trädgårds-/biodlarförening - samhällsbyggnadsnämnden
1 mars - 30 april - Arbetsstipendium - kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 april - 31 maj kvartal 1 - Kommunalt lönebidrag - gymnasienämnden
1 juli - 15 augusti (period 1) - Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
1 augusti - 5 september - Badplatser - fritidsnämnden
1 juli - 15 september (period 1) - Kommunalt aktivitetsstöd Idrottsföreningar - fritidsnämnden
1 juli - 31 september kvartal 2 - Kommunalt lönebidrag – gymnasienämnden
1 april - 31 september - Stöd till lokala utvecklingsinsatser - Ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen - kommunledningskontoret
1 augusti - 1 oktober - Kulturstipendium - kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 augusti - 1 oktober - Arbetsstipendium - kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 augusti - 1 oktober - Ungdomskulturstipendium – kulturnämnden söks via E-tjänsten
1 juli - 10 oktober - Drift- och investeringsbidrag fotbollsplaner – fritidsnämnden
1 juli - 10 oktober - Fast driftbidrag sommaranläggningar – fritidsnämnden
5 januari - 15 oktober - Idrottsstipendium – fritidsnämnden söks via E-tjänsten. Ledarstipendium - fritidsnämnden söks via E-tjänsten
1 september - 30 oktober - Årligt verksamhetsbidrag - kulturnämnden
1 september - 31 oktober - Upprustningsbidrag samlingslokaler 2024 - fritidsnämnden
1 augusti - 31 oktober - Friluftsliv skötselbidrag - fritidsnämnden
1 oktober - 15 november - Nationella minoriteter – kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret
1 oktober - 15 november - Investeringsbidrag samlingslokaler Boverket, med medfinansiering 30 % bidrag från kultur- och fritidskontoret. Senast 15 november ska föreningen senast skicka in en kopia på den ansökan som föreningen gjort till Boverket. Den kopian skickas till kultur- och fritidskontoret tillsammans med en kort skrivelse till ansökan. Där ska det stå vad föreningen söker bidraget till, en kort information om ansökan och totala kostnader.
E-post: fritidskontoret.foreningsarende@skelleftea.se
1 oktober - 31 december kvartal 3 - Kommunalt lönebidrag - gymnasienämnden

Här är bidrag som du söker löpande under året

Fritidsnämndens bidrag:

 • Bidrag till ledsagarservice – telefon 0910-73 53 65
 • Investeringsbidrag egen anläggning
 • Maskinbidrag elljusspår
 • Fiske - utbildningsbidrag
 • Friluftsliv investeringsbidrag
 • Bidrag till utveckling och inkludering
 • Nya verksamhetsformer
 • Utbildningsbidrag - funktionsnedsättningsföreningar, idrottsföreningar och ungdomsföreningar
 • Bidrag till evenemang

  Kulturnämndens bidrag:
 • Bidrag till enstaka arrangemang
 • Utvecklingsbidrag
 • Startbidrag
 • Övrigt bidrag

Har frågor och funderingar kring bidrag?

Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret.
Du kan ringa på 0910-73 50 00. Tryck 4 för att komma till handläggare.

 

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: