Bidrag att söka

Det finns många bidrag att söka. Här hittar du både aktuella bidrag och andra bidrag som går att söka för föreningar. De flesta bidragen söker du i Interbook GO men några bidrag kan du också söka du via blankett. Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret om du har frågor eller funderingar 0910-73 50 00. Hoppas att ni hittar något bidrag som passar just er förening.

Glöm inte att kolla sista ansökningsdag så att ni inte missar något bidrag.

Bidrag för 2022 ska vara registrerade och klara senast:

  • Från och med 220103 - Kommunalt lönebidrag - gymnasienämnden
  • 20 januari - Lokalbidrag idrottsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
  • 31 januari - Allmänna samlingslokaler årligt bidrag - fritidsnämnden
  • 31 januari - Bygdemedel - Länsstyrelsen
  • 3 februari - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
  • 7 februari - Drift och investeringsbidrag ishockey - fritidsnämnden
  • 7 februari - Fast driftbidrag vinteranläggningar - fritidsnämnden
  • 15 februari - Båtliv (Önskemål om bidragsfördelning) - fritidsnämnden
  • 15 februari (period 2) - Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
  • 15 februari - Skoterleder - fritidsnämnden
  • 1 mars - Aktivitetsbidrag - vänder sig till seniorer, sociala föreningar och föreningar som arbetar för integration - socialnämnden
  • 3 mars - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
  • 15 mars (period 2) - Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar - fritidsnämnden
  • 31 mars - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
  • 31 mars - Stöd till lokala utvecklingsinsatser ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen - kommunledningskontoret
  • 15 april - Fiske investeringsbidrag - fritidsnämnden
  • 15 april - Fiske skötselbidrag - fritidsnämnden
  • 15 april - Lokalbidrag funktionsnedsättningsföreningar - fritidsnämnden
  • 30 april - Arbetsstipendium - kulturnämnden
  • 6 maj - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
  • Från 1 augusti till 31 oktober - Friluftsliv skötselbidrag - fritidsnämnden
  • 15 augusti (period 1) - Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar och ungdomsföreningar - fritidsnämnden
  • 5 september - Badplatser - fritidsnämnden
  • 15 september - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
  • 15 september (period 1) - Kommunalt aktivitetsstöd Idrottsföreningar - fritidsnämnden

  Aktuella bidrag du kan söka

  • 31 september - Stöd till lokala utvecklingsinsatser - Ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen - kommunledningskontoret
  • 10 oktober - Drift- och investeringsbidrag fotbollsplaner - fritidsnämnden
  • 10 oktober - Fast driftbidrag sommaranläggningar - fritidsnämnden
  • 1 oktober - Kulturstipendium - kulturnämnden
  • 1 oktober - Arbetsstipendium - kulturnämnden
  • 1 oktober - Ungdomskulturstipendium - kulturnämnden
  • 15 oktober - Idrottsledarstipendium - fritidsnämnden Ledarstipendium - fritidsnämnden
  • 14 oktober - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
  • 30 oktober - Årligt verksamhetsbidrag - kulturnämnden
  • 31 oktober - Upprustningsbidrag samlingslokaler 2023 - fritidsnämnden Söks från och med 1 september - 31 oktober 2022
  • 11 november - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden
  • 15 november - Medfinansiering Boverket för samlingslokaler Det gäller senast datum när föreningen ska ha skickat in en kopia på ansökan som föreningen gjort till Boverket. Den kopian skickas till kultur- och fritidskontoret.
   Epost: fritidskontoret.foreningsarende@skelleftea.se

  Här är bidrag som du söker löpande under året

  Fritidsnämndens bidrag:
  - Bidrag till ledsagarservice – telefon 0910-73 53 65
  - Investeringsbidrag egen anläggning
  - Maskinbidrag elljusspår
  - Fiske - utbildningsbidrag
  - Friluftsliv investeringsbidrag
  - Bidrag till utveckling och inkludering
  - Nya verksamhetsformer
  - Utbildningsbidrag - funktionsnedsättningsföreningar, idrottsföreningar och ungdomsföreningar
  - Bidrag till evenemang

  Kulturnämndens bidrag:
  - Utvecklingsbidrag
  - Startbidrag
  - Övrigt bidrag

  Har frågor och funderingar kring bidrag?

  Kontakta handläggare på kultur- och fritidskontoret.
  Du kan ringa på 0910-73 50 00. Tryck 4 för att komma till handläggare.

   

  Hjälp oss förbättra webbplatsen!

  Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

  Senast uppdaterad: