Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn

I detta område erbjuder Skellefteälven fantastiska möjligheter för den fiskeintresserade. Vår och höst är de stora vandringsperioderna för havsöring och lax, då är det extra mycket fisk i området.

Bergsbydammen utgör vandringshinder för mindre fiskar, vilket gör att det under vissa perioder samlas stora mängder fisk på sträckan nedströms dammen. Här fångas merparten av de spöfångade havsöringarna i Skellefteälven. Medelvikten är i regel lägre här än uppströms dammen. Både landfiske och trolling är populärt i området. De vanligaste betena är tyngre skeddrag, spinnfluga, wobbler, tubfluga och bottenmete med räka eller bläckfisk som agn. Under både sommar och vinter kan du fiska harr, sik, gädda och abborre i kustområdet.

Bergsbyn till gunsen

Fisket vid Bergsbydammen mycket populärt. Detta fi ske upplåts inte av ett fiskevårdsområde. För att fiska här måste du ha fiskerättsägarnas medgivande. Vanligast är spinnmete med räka, bläckfisk eller spinnfluga. Fisket sker bottennära och bottennapp är därför inte ovanligt. Observera att fisket från land sker i anslutning till privata fastigheter och stor hänsyn bör därför tas till hur man uppträder.

Båtfiske är populärt i området. Det ger möjlighet fiska effektivt över hela älvens bredd. Du kan även ankra upp och använda båten som plattform för vanligt spinnfiske.

Bild på karta över fiskeområde från Bergsbyn till GunsenFörstora bilden
 1. Tuvan. Bra sträcka för båtfiske under vår och höst. Populära beten är tubfluga eller wobbler. Fisket med båt bedrivs ofta genom att kryssa fram och tillbaka över hela älvens bredd.
 2. Bergsbyn, övre. Uppströms dammen är fisket bra och medelvikten är ofta högre än nedströms dammen.
 3. Bergsbydammen, norr. En av älvens mest populära fiske platser från land. Här fångas mycket fisk. Fisket är riktigt bra vid högre vattenföring.

Stackgrönnan till sundgrundsbron

Gädda och abborre lekvandrar i Bergängesbäcken, från Skellefteälven upp till sjön Yttreviken. Därför är fisket i bäckens mynningsområde extra bra under vår och försommar. För att fiska här måste du ha fiskerättsägarnas medgivande. I Ursviksfjärden finns många fiskarter och det sportfiskas flitigt i området, både sommar och vinter. Arter som fångas är abborre, lake, mört, gädda, sik, harr och havsöring. Tillgång till båt ger dig större möjligheter. Har du ingen båt finns kanoter att hyra på Kanotudden. Vinterns is gör hela fjärden tillgänglig för olika sorters fiske. Flera av fiskeplatserna i området är erkänt bra och det har bland annat fångats stor lake.

Bild på karta över fiskeområden från Stackgrönnan
 1. Scharins. Området vid Bergängesbäckens utlopp erbjuder bra gäddfiske.
 2. Innerviksfjärdarna. Vårtid leker gäddor i fjärden. Före och efter leken kan fisket vara riktigt bra, fiska ytligt.
 3. Björnsholmen. En av de bästa platserna för vinterns lakfiske.
 4. Degeröbacken. Under sen vår fångas grov abborre i området
  och sommarens gäddfiske håller hög klass.
 5. Öhn. Bra fiskeplats för både abborre och lake.
 6. Alderholmen. Bra pimpelfiskeplats för abborre och mört.
 7. Båtpassagen. Vid kulverten samlas ofta abborre, fiska på den inre sidan.
 8. Sundgrundsbron. Området kring bron erbjuder bra gäddfiske från vår till höst.

Kurjoviken till storgrundet

Detta område erbjuder ett fantastiskt kikmete efter sik. Bästa tiden är
tidig vinter på nyis eller sen vår när isen blivit tunnare. Sik kan ibland
samlas i stora mängder. Tidiga morgon brukar ge bra resultat men under senvår kan det även vara bra att prova fiska strax efter middag. Lotsstationen är en bra plats där du ofta hittar huggvillig sik, sällan några stora stim men ofta större fiskar.

Kring Storgrundet är fi sket efter gädda och abborre riktigt bra. Fisk från havet trivs i de skyddade vikarna. Flera arter vandrar upp för att leka i småsjöarna upp mot Snesviken. I Snesviken kan du fiska både sommar och vinter. Mest effektivt blir fisket från båt. Vinterfisket ger bättre möjlighet till spontana fisketurer efter abborre och mört. De flesta fiskeplatserna i området är relativt lättillgängliga.

Bilden visar karta på fiskeområde från Kurjoviken till storgrundet
 1. Killingörviken. Meta och spinnfiska vid vägtrumman.
 2. Hamnbassängen. Populär plats för kikmete efter sik
 3. Lotsstationen. Här samlas stora och huggvilliga sikar. Du har även chans att fånga harr.
 4. Tjuvkistan. Runt de små grunden samlas sik och harr.
 5. Brambärsviken. Bra fiske efter gädda och abborre i hela
  viken, både sommar och vinter.
 6. Storgrundets badplats. Allmänt känd fi skeplats för gädda och abborre.
 7. Snesviken. Spinnfiska efter gädda på sommaren och
  pimpla abborre på vintern. Fiska vid den lilla ön.
 8. Brambärsviken. Pimpelfiske efter abborre är bra i hela
  viken. Prova även på norra sidan Brambärsgrundet.

Harrbäckssand till kågnäsudden

I området finns många bra fi skeplatser för vinterfiske efter sik, harr och havsöring. För att hitta fisk bör du söka grundare områden där djupet inte är större än cirka en meter. Fiskarna uppehåller sig ofta i närhet till uppstickande grund och stenar där strömmar bildas, eller i vikar med släta sandbottnar. Fisket i området är som bäst när istäcket inte når alltför långt ut från kusten, då koncentreras fisk till färre platser. Under de isfria årstiderna kan du spinn- eller flugfiska havsöring och harr i området kring Kågnäsudden. Skeddrag eller kastdobb riggad med fluga är effektivt vid kustfiske.

Bild på karta över fiskeområde Harrbäckssand
 1. Harrbäckssand. I området kan du fånga sik, harr och havsöring. Fiska mellan land och ön.
 2. Södra Sillskatan. Sillskataviken är långgrund och har mestadels sandbotten. Stundtals finns mycket sik i området.
 3. Penningskrinet. Längs stranden från Penningskrinet och Långsanden patrullerar ofta sik på jakt efter föda. Pimpla på grunt vatten nära land.
 4. Kågnäsudden. Grunden vid öns sydspets är en bra fiskeplats för harr och sik. Prova även i området mellan ön och fastlandet.
 5. Kågnäsudden. I området kan du fånga havsöring, kasta ut mot ön.

Örviken och yttre ytterviksfjärden

Örvikenområdet erbjuder bra kustfiske efter abborre och gädda under både sommar och vinter. På sommaren kan man kombinera din fisketur med sol och bad vid den fina badstranden. I de strömsatta sunden in mot Ytterviksfjärden samlas mycket småfisk. Detta lockar större rovfiskar till området. Det fångas årligen abborrar i kilosklassen på både spinnfiske och mete vid vägen över Smågrunden.

Vinterns pimpelfiske ger chans att fånga många olika arter i området. Vanligast är abborre, mört, lake och sik. Har du lite tur kan en harr eller havsöring hugga ditt bete. Timmerviken ligger i skyddat läge från havet, här ligger isen kvar länge vilket ger bra förutsättningar för isfiske efter sik långt i på våren

Bilden visar en karta över fiskeområde över Örviken
 1. Vägtrummorna. Populär fiskeplats för gädda och abborre under sommaren.
 2. Badplatsviken. I anslutning till strömfåran vid vägtrummorna kan du pimpla abborre och mört.
 3. Ytterviksfjärden. Lake söker sig till strömsatta områden i sund med stenig botten. Fiska på kvällstid och sök laken längs djupkanter.
 4. Sundudden. Här är det bra gädd- och abborrfiske under sommaren. Fiska i anslutning till bron.
 5. Skolviken. I vikar simmar havslevande gäddor in för att jaga, bäst fiske under vår och höst.
 6. Timmerviken. Bra plats för sikfiske långt in på våren. Det går bra att kikmeta, håll dig på grundare vatten.
Senast uppdaterad: