Burträsk- Neboträsket till Bodträsket

Bureälven är en skogsälv som börjar i trakterna söder om Bastuträsk. På sin väg mot havet rinner älven igenom flera fina fiskesjöar till exempel Neboträsket, Burträsket, Bodträsket och Mjövattsträsket.

De vanligaste arterna för sportfiske kring Burträsk är gädda, gös, abborre och braxen. Du kan även fiska harr och öring i vissa av de små vattendragen. Burträsket är en av kommunens största sjöar och erbjuder stor variation av fiske. Årligen fångas det stora gäddor och gösar i området. Du kan nå många fiskeplatser från land, men en båt ger dig fler valmöjligheter. Fiskevårdsområdet har båtar att hyra, dessa hyrs ut av Burträsk camping. Kanot kan du hyra på campingen i Bodbysund.

Norra Burträsket

Den norra halvan av Burträsket har stor variation i sin karaktär. Tvära
djupkanter, stora djup, grunda områden och friliggande grynnor. De
största djupen finns på den nordöstra sidan, medan den södra delen har en mer grund och jämn bottenstruktur. Under våren simmar rovfiskarna in i grunda vikar för att leka. Före och efter leken är de hungriga och lättfångade. Under denna tid kan du därför fånga stora exemplar av både gädda, gös och abborre från land. En bra fiskeplats är vid Bureälvens inlopp i Burträsket. Senare på sommaren när vattnet värms upp söker de större fiskarna sig ut mot kallare vatten på större djup. Är du på jakt efter din drömfångst kan trolling med wobbler, pimpel- eller jiggfiske vara effektiva metoder för att fånga gös, gädda och abborre på djupare vatten. Kvällstid kan de friliggande grunden vara värda ett besök.

Bild visar karta över norra burträsketFörstora bilden
 1. ”Gargviken”. Bra vik för gäddfiske i närhet till Burträsk centrum.
 2. Kommunisterviken. Hela viken från älvens inlopp i Burträsket ner till Lappskatan erbjuds bra möjligheter till gäddfiske. Båt rekommenderas.
 3. ”Åbybron”. Runt bron och ner mot inloppet i Burträsket kan du fånga gädda.
 4. ”Grynnan”. Vid friliggande grund i närhet till djupare vatten samlas ofta stora mängder småfisk, i skymning simmar rovfisk in mot grynnor för att jaga.
 5. Åbergs udde. Djupkanterna går här i närhet till land, detta ger möjlighet att fiska på djupet även från land.
 6. ”Djupfåran”. Gösen står ofta djupt under dagtid. Trolling med lite mindre wobblers längs djupkanter kan vara en mycket effektiv metod.

Södra Burträsket

Södra halvan av Burträsket har ett större medeldjup och få grunda områden. Vid Tonäset på den södra sidan går djupkanten nära land, vilket gör det möjligt att fiska relativt djupt utan även utan att använda båt. Området vid småbåtshamnen och Smedsholmen ligger nära Burträsk och erbjuder bra fiskeplatser för gädda och abborre. För att fånga gös har du bör du söka dig ut på större djup, längs Långnäsets södra strandkant eller i Moralandet vid Burträskets södra sida är bra områden. För gäddfiskaren kan ett besök i Vargviken ge fina fångster. Vill ta en paus från fisket finns bad- och grillmöjligheter vid Smedsudden eller ute på Långnäset.

Bild visar karta över södra burträsketFörstora bilden
 1. Hamnen. Denna fiskeplats ligger nära centrala Burträsk, här kan du fiska gädda, abborre och meta mört.
 2. Smedjeholmen. Utanför campingen ligger ön Smedjeholmen. Runt ön har du bra chans att fånga gädda och abborre. Även bra pimpelplats på vintern.
 3. Långnäsudden, norr. På grundområdet norr om Långnäsudden finns gott om abborre.
 4. Jungfruviken. Trolling längs Långnäsets södra kant brukar ge fina fångster av både gädda och gös.
 5. Skataviken. Bra fiskeplats efter gädda inne i viken.
 6. ”Moralandet”. Under sommarens varma dagar kan trollingfiske utanför Tonäsviken ge bra gösfångster.
 7. Tonäsgrundet. En av de bästa platserna för gösfiske.

Bodträsket

Burträskets utlopp ligger i Bodbysund där älven rinner vidare ner i Bodträsket. Denna grunda sjö erbjuder ett enkelt fiske efter gädda och abborre som trivs i det grunda varma vattnet. I småbåtshamnen i Bodbysund kan du fiska från bryggorna eller hyra en kanot för en lite längre tur i Bureälven, som är en av kommunens fina kanotleder. Längre nedströms hittar du Svarttjärndammen som reglerar vattennivån i sjöarna. I anslutning till dammen finns en av kommunens mest populära platser för fiske efter Braxen, under sommaren kan du fånga stora Braxnar här.

bild visar karta över BodträsketFörstora bilden
 1. ”Utloppet”. Fisk samlas i närhet till sjöarnas utlopp, då är rovfiskarna aldrig långt borta.
 2. Bodbysund. Lättfiskad plats i närhet till båthamnen med sina flytbryggor. Kanoter finns att hyra i området.
 3. ”Djuphålet”. Under varma sommardagar söker sig gäddorna mot djupets kallare vatten.
 4. Kvarnrisbäckens utlopp. Inne i det grunda vattnet vid bäckens utlopp samlas småfisk för att äta, då är rovfisken aldrig långt borta.
 5. Svarttjärnavan. Denna sjölika del av Bureälven håller mycket gädda.
 6. Svarttjärndammen. En av kommunens bästa platser för fiske efter braxen. Fiska nedströms kraftverksdammen.

Neboträsket

Strax uppströms Burträsket ligger sjön Neboträsket. Detta är en sjö med stor variation i sin bottenstruktur, vilket ger spännande möjligheter till olika sorters fiske. Sjöns djupaste partier når ända ner till 11 meters djup. Tack vare detta trivs gös och gädda eftersom de kan söka sig ner i djupet mot kallare vatten när sommarens sol värmer. För att nå de bästa fiskeplatserna och det lättaste fisket efter gös underlättar det att ha en båt, men det finns även många bra platser för fiske från land.

Bild på karta över NeboträsketFörstora bilden
 1. ”Utloppet”. Vid Neboträskets utlopp kan du fånga gädda i närhet till land, lättast tidigt på våren innan vassen vuxit upp.
 2. Norra Åbyn. Längs stranden ner till utloppet kan du gå och fiska gädda och abborre på sommaren.
 3. Ön. I närhet till ön finns goda chans att hitta ett stim hungriga abborrar.
 4. Holmen. På öns norra sida kan du fiska abborre både sommar- och vintertid.
 5. Burudden. Gösar simmar in från sjöns djupare delar för att jaga småfisk i närhet till älvens inlopp. Fiske med jigg eller pimpelspö kan vara effektiva metoder ifall du vet i vilket område fisken brukar finnas.
 6. Södra Åbyn. Inne i vass och vikar finns alltid chans att fånga gädda, speciellt före och efter leken på våren. När vattnet värms upp söker de större gäddorna sig ut mot djupet igen, fiskar du i vassen på högsom maren är storleken på gäddorna oftast mindre.
Senast uppdaterad: