Fiskvandring i Byskeälven

Varje år gör laxarna sin långa vandring från södra Östersjön tillbaks till sin hemälv och de lekplatser där de ska fortplanta sig. Uppvandringen i älvarna börjar på vårkanten och pågår under hela sommaren fram till laxfiskarnas lekperiod på hösten. Här i Fällfors 28 kilometer uppströms i Byskeälven från havet har Skellefteå kommun en fiskräknare för att kunna följa uppvandringen av lax och öring i övervakningssyfte.

I den gamla fiskvägen på älvens södra sida monteras en fiskräknare under säsongen för att räkna fisk som passerar upp- och nedströms. Denna räknare är av så kallad optisk typ och består av en scanningsenhet, kontrollenhet och fototunnel.

Räknaren är monterad vid en öppning i en betongvägg där de uppvandrande fiskarna måste passera. Genom ett trattliknande galler leds fiskarna in i räknaren och genom skannerenheten som består av två plattor som sitter mitt emot varandra där passerande föremål registreras genom infrarött ljus. När något passerar skannerplattorna bryts ljusstrålarna och föremålets riktning, storlek, form och hastighet registreras i räknarens kontrollenhet tillsammans med datum och tidpunkt för passagen. Förutom att registrera passerande föremål mäter räknaren även vattnets temperatur var tredje timme.

Efter skannerenheten sitter fototunneln där en kamera är placerad. När en fisk passerar räknaren sparas en kort videosekvens. Videofilmerna ger bra möjligheter att studera de enskilda fiskarna i detalj. Genom filmsekvenserna kan fiskarna inte bara artbestämmas med stor säkerhet utan även studeras i detaljer som kön, grad av lekmognad, hälsotillstånd och yttre märken som till exempel avklippt fettfena (vilket innebär att fisken är odlad) eller eventuella skador från fiskeredskap eller rovdjur.

Även i den norra fiskvägen finns en fiskräknare av samma typ, men denna saknar kamera vilket inte ger möjlighet att urskilja art eller andra egenskaper.

Observera att den data från fiskräkningen som presenteras på webben under säsongen är preliminär och otolkad data. Vissa justeringar kan göras efter granskning vid säsongens slut.

Laxobservatoriet

Laxobservatoriet ligger i Fällfors vid Byskeälven. Laxobservatoriet är ett rum under jord där du genom stora fönster ser ut i fiskvägen. Här kan du se då laxen passerar på sin väg upp mot sina lekplatser. Genom monitorer på väggarna kan du även se laxen som passerar genom den södra fiskvägen som ligger i direkt anslutning på andra sidan av älven. Laxobservatoriet öppnar i juni och är gratis att besöka

Senast uppdaterad: