Byskeälven är välkänd som en av Sveriges bästa älvar för fiske efter lax och havsöring. Fiskare kommer från när och fjärran för att prova lyckan i älven, många återkommer år efter år. Byskeälven har dock mycket mer än bara laxfiske, bland annat bestånd av harr och stationär öring för det lite lättare fisket.

Mitt i Byske samhälle finns många bra fiskeplatser och området erbjuder stora möjligheter för den fiskeintresserade. I älvens mynningsområde och Byskefjärden kan du även uppleva ett roligt fiske efter gädda, abborre, harr och sik. Detta är möjligt både på vintern och sommaren.

Byskeälven i samhället

Vår och höst dominerar fisket efter nystigen havsöring, så kallade blänkare. De första laxarna kommer i mitten av maj och fisket är därefter riktigt bra ända till slutet av juni. För harrfiskaren erbjuder områdets forsar och strömpartier bra fiskemöjligheter under sommaren. Fisket i samhället är mycket populärt och det kan därför bli trångt längs fiskeplatserna. För att alla ska trivas bedrivs fisket i Byskeälven därför enligt rotationsprincipen. Denna bygger på att visa varandra respekt och i turordning ge alla chans att fiska på de bästa platserna. Börja fiska högst upp på sträckan och förflytta dig nedströms mellan dina kast. Tänk på att inte kliva in och fiska nedströms någon annan som var på platsen före dig, fråga i sådana fall om lov först.

Bild visar karta över Byskeälv i centrumFörstora bilden
 1. ”Slakteriet”. Populär fiskeplats efter lax och havsöring.
  Börja fiska uppe vid forsfoten.
 2. Mellan broarna. Bra sträcka för lax och havsöring längs båda sidor av älven.
 3. ”Normans”. Vandrande lax och havsöring stannar ofta till för vila här. De öppna ytorna underlättar kast med flugspö.
 4. ”Pumpen”. Bra fiskeplats för havsöring. Extra bra vid höga vattenflöden.
 5. ”Polisen”. Mellan bron och forsnacken finns många bra ståndplatser för havsöring.
 6. ”Östlunds aggan”. Fiska uppströms och nedströms det stora stenblocket.
 7. Tjärholmen. På sommaren kan du fiska abborre runt holmen.

Byske by

Kommer du en bit från samhället får du i regel vara mer ensam på fiskeplatserna. Men det betyder inte att fisket är sämre här, tvärtom ökar det dina fångstchanser när du får fiska på ostörda platser. Området är omväxlande med forsar och strömsträckor lämpliga för fiske efter lax, havsöring och harr. Längs älvens mer lugnflytande sträckor och i den lugna viken bakom stenbrytaren vid Backselet finns fiskeplatser efter gädda och abborre.

Bilden visar karta över Byskeby fiskeområdeFörstora bilden
 1. Byforsnacken. Bra sträcka för spinnfiske efter lax och havsöring.
 2. ”Eskils”. Populär fiskeplats. Fiska mellan grundområdet och forsnacken. Går bra att vada vid låg vattenföring.
 3. ”Ol-Olsa”, södra. Fiska uppströms forsnacken och i djuphålan nedströms nacken.
 4. ”Ol-Olsa”, norra. Mellan ladan och forsnacken finns flera bra platser för harr. Fiska av djupare områden i anslutning till stenar
  och grund.
 5. Backselet. I det lugna vattnet innanför stenbrytaren lurar både gäddan och abborren. Spinnfiske och mete kan ge bra resultat här.

Stensjön och Fällan

En riktigt bra fiskesträcka som passar för både experten och nybörjaren. Fisket efter havsöring är mycket bra och här fångas ofta större havsöringar som stannar till i området under sin lekvandring. Längs sträckan finns även flera bra fiskeplatser efter lax och fisket är bäst under försommaren. Harren är den vanligaste fiskarten längs områdets strömsträckor och en mycket trevlig sportfisk. Det är däremot långt mellan de riktigt stora harrarna, men fisket är trevligt ändå.

Bild på karta över fiskeområde från StensjönFörstora bilden
 1. ”Polygripen”. Börja fiska vid älvens kurva och fiska dig ner mot forsnacken.
 2. Häggholmselet, norra. Sträckan mellan de gräsbevuxna grunden och forsnacken har flera bra ståndplatser för lax. För att nå de bästa fiskeplatserna måste du vada ut en bit i älven.
 3. Svidjeforsen. Vid forsfoten står ofta havsöring. Fiska av de djupare områdena så har du bra chanser till hugg.
 4. Häggholmselet, södra. Bra plats för spinnfiske efter havsöring och lax. Fiska dig ner mot forsnacken.
 5. Häggholmselet, norra. De nedre delarna av selet erbjuder bra harrfiske. Vattnet är grunt vilket gör vadning enkelt.
 6. Häggholmsforsen. Längs hela forsen finns bra ståndplatser för harr. Leta höljor och lugnare vatten i forsen, där hittar du harren.

Byskeälvens mynningsområde

I Byskefjärden uppehåller sig harr och sik. Under sommaren kan du
stundvis uppleva ett bra flugfiske vid områdets uddar, holmar och skär. Abborre och gädda går bra att fiska i anslutning till älvens mynningsområde. Spinnfiske i de lugna vattnen kring älvsmynningen brukar ge fina fångster. Pimpelfiske efter harr, sik och abborre är mycket bra i området. Bästa tiden för kikpimpling är tidig vinter och sen vår.

Bild på karta som visar fiskeområden över byskefjärdenFörstora bilden
 1. Spånggrönnorna. Vårtid vandrar lekfisk in från havet, då har du extra bra chans att fånga gädda i mynningsområdet.
 2. Stenarmarna. Längs stenarmen kan du gå och fiska abborre och gädda på sommaren.
 3. Flakaromsgrönnan. Vid den sydöstra spetsen på ön finns ett bra område för kikmete efter sik och harr.
 4. Rödhällan. Utanför hällan finns bra bottnar som lockar harr och sik till området. Fisket är bra både sommar och vinter.
 5. Pimpelgrundet. Bra plats för vinterfiske efter sik och harr. Borra försiktigt så du inte ”stenborrar ”i det grunda området.
 6. Svartnäsudden. Längs strandlinjen finns sik och harr. Under sommaren kan de fångas på spinnutrustning eller fluga. Vintertid är pimpelfiske bra i området.
Senast uppdaterad: