Kåge

Inom Kåges närområde finns många möjligheter för den fiskeintresserade. Kågeälvens slingrande lopp genom Kågedalen och kusten i Kågefjärden täcker in många olika typer av fiske, under alla årstider.

Under vår och höst kan du uppleva ett fantastiskt fiske efter havsöring. Öringen hittar du längs älvens strömsträckor och har du tur kan ett stenhårt laxhugg förgylla dagen. Harr kan du fiska längs forsarna och de nappar gärna på fluga. För dig som vill fiska andra arter erbjuder Kågeälvens lugna sträckor fiske efter gädda, abborre och lake. I mynningsområdet ut till Kågefjärden finns ett rikt utbud av bytesfisk. Fisket efter jagande gäddor och abborrar kan därför stundvis hålla riktigt hög klass.

Kågeälven i samhället

Under vår och höst vandrar havsöringar upp i Kågeälven. Fisket kan vara fantastiskt bra och mycket populärt, vilket gör det trångt på många fiskeplatser. För att alla ska rymmas och få chans att fiska på de bästa platserna tillämpas rotationsprincipen. Denna innebär att du börjar fiska högst upp på sträckan och förflyttar dig nedströms mellan kasten. Tänk på att inte kliva in och tränga dig framför någon som fiskar på platsen före dig, fråga i sådana fall om lov först. Effektiva beten är flugor, spinnare och wobblers. De ”hetaste” fiskeplatserna ligger ofta i anslutning till forsarnas ”nackar”, samt i de djupare partierna längs älvens ström- och forssträckor. I kallare vatten under tidig vår och sen höst kan du med fördel fiska lite djupare och använd gärna större beten.

Bild på karta som visa kågeälvens fiske i samälletFörstora bilden
 1. Kvarnforsen. Älvens nedersta fiskeplats för havsöringsfiske. Fiska längs strömkanten vid forsfoten.
 2. ”Kvarnforsnacken”. Bra fiskeplats för både spinn- och flugfiske. Under bron brukar det ofta stå fisk.
 3. Kvarnselet. I älvens lugnare delar hittar du gädda och abborre. Fiska med wobbler eller spinnare.
 4. ”Höljan”. Här hittar du en djupare hölja där det kan stå fisk.
 5. ”Skolnacken”. Börja fiska cirka 150 meter ovanför forsnacken och fiska dig ner mot forsen.
 6. ”Ladan”. Fiska från ladan och ner mot den vinklade forsnacken.
 7. ”Kraftledningen”. Fiska från kraftledningsnacken ner till det stora stenblocket på södra sidan.
 8. Starrmyrforsen. I forsens lugnare delar hittar du harr. Fiska bakom och framför större stenar.
 9. Långängesforsen. Leta harrarnas ståndplatser i delar av forsen där vattnet är lugnare.

Ersmarks by

Då du kommer en bit från Kåge samhälle får du i regel vara mer ensam på fiskeplatserna. Forsarna och strömsträckorna i området kring Ersmark erbjuder riktigt bra fiske efter både havsöring och harr. Längs älvens lugnflytande delar hittar du gädda och abborre. Till skillnad från öring och lax är gädda och abborre ofta på hugget även om vattnet blir varmare. Kågeälven sträcker sig flera mil uppströms Ersmark. Kusmark, Sandfors och Storkågeträsk är några bra platser att utforska för olika slags fiske. Med allt detta erbjuder Kågeälven ett fantastiskt sportfiske för de flesta smaker och under större delen av året.

Bilden visar karta över fiskeområde i ErsmarksbyFörstora bilden
 1. Pell-Antsforsen, nedre. Här nappar harren och det finns bra chans att fånga havsöring.
 2. Pell-Antsforsen, övre. På sträckan uppströms bron finns flera bra ståndplatser för havsöring. Höljan vid bron är ofta riktigt bra vid högre vattenföring.
 3. ”Saratuvan”. Kort strömsträcka som kan vara bra under våren efter fisk som övervintrat i älven.
 4. ”Holmen”. Nedströms ön finns en bra ”pool” där havsöringar ofta stannar till.
 5. Håkansforsen. I forsens höljor finns huggvillig harr. Fiske med fluga är ofta både roligt och effektivt.
 6. ”Ryganacken”. Nedströms bron är fisket riktigt bra. Fiska från bron och ned mot nacken till Håkansforsen.
 7. ”Skega”. Uppströms bron fångas en hel del fisk under tidig vår och sen höst.

Inre Kågefjärden

Kuststräckan utanför Kåge erbjuder många platser med bra fiske efter gädda och abborre. Vårens fiske före och efter lektiden är gäddfiskarens absoluta höjdpunkt. Då samlas gäddor för lek i mynningsområdet eller längs de grunda vikarna och sjöarna med anslutning till havet. Abborre finns i hela fjärden och fisket är stundvis mycket bra. Det går bra att pimpelfiska på de flesta platser. Men du bör vara extra försiktig att beträda isen kring farleden in till sågverket, eftersom Isbrytare håller den öppen under vintern. Älvens mynningsområde kan även ha svaga isar.

Bild visar karta på fiskeområde över inre kågefjärdenFörstora bilden
 1. ”Älven”. Här samlas många gäddor under vår och sommar. Fiskekort krävs för att fiska här.
 2. Grönnan. I anslutning till broarna där E4:an går över Kågeälven finns en erkänt bra plats för lakfiske.
 3. ”Utloppet”. Både gädd och abborrfisket är bra i älvsmynningen. Särskilt under våren när fisk simmar upp från havet för att leka.
 4. Kåge hamn. Från bryggorna kan du fiska abborre och
  gädda under sommaren.
 5. Sandviksholmen. Bra fiskeplats för abborrfiske både vinter- och sommartid.
 6. Lillåfjärden. I fjärden och in mot Storbäcken finns rikligt med fisk. Fisket är bra både sommar och vinter. Varning för svaga isar.

Yttre Kågefjärden

I området finns ett antal bra ”glosjöar”som en gång i tiden varit havsvikar. Vikarna är grunda och värms snabbt upp av vårsolen. Det gör att gädda, abborre och mört vandrar in från havet för att leka i området. Leken sker under vår och försommar. Vårfisket efter gädda i vikarna kan vara fantastiskt med gäddor som hungrigt kastar sig över ditt bete. Eftersom fisket kan ge stora fångster är det bra fiskevård att du återutsätter lekfisken så skonsamt som möjligt. Fisket blir mer tillgängligt om du har stövlar.

Bilden visar karta över fiskeområde i yttre KågefjärdenFörstora bilden
 1. Bjässviken. Här samlas gäddor och abborre för att leka. Bra fiske under vår och försommar.
 2. Bjässvikstjärn. Gäddor från havet vandrar upp i tjärnen för att leka. Bra fiskeperioder är före och efter leken vilken sker under maj månad.
 3. Bjässviksholmen. Utanför Grytsundet samlas abborre och gädda.
 4. Grytsundet. I sundet samlas stora mängder gädda för att leka. Viken är grund och vegetationsrik så använd ytgående beten på spinneller flugfiskeutrustning.
 5. Grytan. Sjö med anslutning till havet. Här samlas gäddorna för lek. Fisket kan vara riktigt bra före och efter leken. Fiske med ytgående beten är effektivt. Det ger även roliga och ger spektakulära hugg.
Senast uppdaterad: