Flottarstigen Sikån

I slutet av 1800-talet var sågat timmer Sveriges viktigaste exportvara. Effektiva flottledssystem som transporterade timret var därför viktiga. På Sikån flottades timret till Rickleån och vidare till industrin i Robertsfors. Därför blev flottarstigen till, men det finns också många äldre tecken på mänsklig aktivitet längs med ån.

Längd: 20 kilometer
Sträcka: Väg 364 – Villvattnet
Start: Du kan välja att starta i öster där väg 364 passerar över Sikån eller i väster nedströms Villvattnet. Du kan också välja att starta på flera andra ställen till exempel utanför byn Storbrännan på mitten av leden. Gå in på webben och titta på kartan för att hitta den startplats som passar dig bäst.

Beskrivning: Flottarstigen passerar förbi omväxlande natur som gamla slåtterängar och flera fina forsar. Den ger goda möjligheter till många fina naturupplevelser.

Bra att veta: Rastplatser med vindskydd finns på flera platser längs leden. Möjlighet till övernattning finns i flottarkojan vid Dödmansforsen.

Sevärdheter: Fångstgropssystem, Slåtterladan vid Storbäcksängarna, Flottarkojan vid Dödmansforsen, Tjärdalar, Samisk boplats vid Lappstuguforsen. Degerlidens naturreservat ca 1 km söder om Gammåker.

Ansvarig för leden: Stora Bygdeträskets FVO Länk till annan webbplats.

Återställning av Sikån

Åren 2018-2020 lät Skellefteå kommun återställa Sikån mellan Stora Bygdeträsket och Kalvträsket. Sikån har nu återfått sina lek- uppväxt- och övervintringsplatser så att fisk som öring och harr ska kunna komma tillbaka. Målet med återställningen är att återskapa ett naturligt vattendrag med biologisk mångfald i och kring vattnet.

Stigen går längs Sikån från väg 364 i öster till byn Villvattnet i väster.

Läs mer på www.storabygdetrasketsfvo.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: