Naturstigen på Vitberget

Naturstigen är 5 kilometer lång. Stigen går i kuperad terräng med några få korta, brantare partier. Stigen är väl markerad med blå/vita vandringsledsskyltar. Längs stigen finns skyltar med information om landskapet, kultur, geologi med mera.

Längd: 5 kilometer
Sträcka: En slinga runt Vitbergsområdet i centrala Skellefteå.
Start: Parkeringen vid start av Vitbergets elljusspår.

Beskrivning: Naturstigen går i kuperad terräng med några få korta, brantare partier.

Bra att veta: Längs leden hittar du rastplatser, vindskydd och information om landskap, kultur och geologi.

Sevärdheter: Gammal skog med höga naturvärden strax före stora vindskyddet vid norra delen av leden.

Ansvarig för leden: Skellefteå Naturskyddsförening

Senast uppdaterad: