Kulturplan för åren 2020-2023

En kulturplan för åren 2020-2023 är framtagen och du kan ta del av den genom att klicka på länken längst ner på sidan.
Kulturplanen ska vara ett stöd i den gemensamma utvecklingen av kulturlivet i Skellefteå kommun samtidigt som den är ett verktyg för kommunen att fokusera sina insatser.

Skellefteå kommun har en vision och ett mål: Skellefteå - en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.
Till den målsättningen ansluter sig kulturnämnden genom sin antagna vision om att kommunen ska kännetecknas av ett rikt och stimulerande kulturutbud. Där framåtsyftande kultursatsningar gör kommunen till en attraktiv och stimulerande livsmiljö där hela människan kan växa och må bra.

För att utveckla ett kulturliv, som beskrivs i kulturnämndens antagna vision, och för att nå kommunens övergripande mål 80 000 invånare 2030 behövs alla Skellefteås kulturaktörer. Såväl amatörer som arrangörer, som professionella kulturarbetare och möjligheten för barn att själva uttrycka sig i nya världar genom konstformernas möjligheter. Kulturlivet är stort, brett, djupt och berör så gott som alla. Samtidigt som det både är frivilligt och livsnödvändigt för individ såväl som för samhälles utveckling i stort.

Senast uppdaterad: