Evenemang och utflyktsmål

Nordanå är ett naturskönt kultur- och friluftsområde nära centrum i Skellefteå. Årligen sker flera stora arrangemang på Nordanåområdet.

Årligen sker flera stora arrangemang på Nordanåområdet: Trästockfestivalen Länk till annan webbplats. som är en av Sveriges fem största musikfestivaler och Kyrkhelgen i Bonnstan är kanske de mest kända. Marknader, sommarteatrar och traditionellt valborgs- och midsommarfirande är välbesökta evenemang. Se evenemangskalendern för uppdaterat programutbud.

Meijersamlingen

Meijersamlingen är en omfattande och växande donation till Skellefteå kommun av konstnären Sture Meijer från Kåge, Västerbotten. Delar av donationen visas i Meijersamlingen på Nordanå.

Meijersamlingen

MAN - Museum Anna Nordlander

MAN - Museum Anna Nordlander är en mötesplats med fokus på samtidskonst och genusfrågor. Med konsten som utgångspunkt vill MAN ifrågasätta normer och reflektera över frågor som rör kön och identitet. MAN flyttade till Sara Kulturhus hösten 2021. 

Museum Anna Nordlander Länk till annan webbplats.

Skellefteå Konsthall

Skellefteå Konsthalls ambition är att förmedla och fördjupa de frågeställningar som rör den samtida konstscenen lokalt, nationellt och internationellt. Inom ramen ingår även konsthistoriska utställningar, där bland annat kommunens konstsamling lyfts fram. Skellefteå konsthall flyttade till Sara Kulturhus hösten 2021.

Skellefteå Konsthall

Nordanå utställningsrum

Nordanå utställningsrum är en plats där konstföreningar, studieförbund, förberedande konstskolor och enskilda kulturarbetare ställer ut.

Nordanå utställningsrum

Skellefteå museum

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt länsdelsmuseum och ligger på Nordanå. Museet har ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.

Skellefteå museum Länk till annan webbplats.

Alldeles i närheten av Nordanåparken ligger Västerbottensteatern som är en länsteater. Sedan 1987 har dom bjudit på sommarteater för hela familjen, ofta är den vackra miljön på Nordanå spelplatsen för dessa uppskattade föreställningar. Västerbottensteatern flyttade till Sara Kulturhus hösten 2021.

Västerbottensteatern Länk till annan webbplats.

Huvudbyggnaden på Nordanå är ett läroverk från 1916. Det är en stilig byggnad i svensk herrgårdsstil. Området har en lång historia, bland annat har det fungerat som marknads- och exercisplats.

Ute på området ligger Nordanågårdens värdshus, byggd 1869 som bostad till sågverksförvaltare JTB Sidén. I anslutning till värdshuset ligger en uthuslänga, från början fanns här bolagsboden till Skellefteå Ångsågs Aktiebolag i Clemensnäs.

Majorsbostället Nyborg är en vacker kulturhistorisk byggnad från 1764, den uppfördes på sin nuvarande plats som militärbostad. Intill Nyborg ligger Kågegården, en välbevarad parstuga från 1700-talets senare del, byggnaden flyttades 1928 från Kåge till Nordanå.

Vill du läsa mer om Nordanås historia och byggnaderna som finns på området, kika in på skellefteå museums hemsida.

På Nordanå börjar även ett vackert promenad- och strövområde som följer Skellefteälven och går förbi flera historiska platser. Här ligger exempelvis Bonnstan, som är Skellefteås kyrkstad, med sina 116 hus och anor från 1600-talet. Kyrkan vi ser idag är en klassisk korskyrka som stod klar 1800, det är en av Sveriges största landskyrkor. Fortsätter man en bit till kommer man fram till Lejonströmsbron som går över Skellefteälven och är Sveriges äldsta träbro.

Bonnstan har anor från 1600-talet. Flera av timmerbyggnaderna är mer än 150 år gamla. Kyrkstaden, 116 kyrkstadshus med sammanlagt 392 kamrar, användes under kyrkopliktens tid för övernattning vid kyrkbesök. I Bonnstan arrangeras varje år kyrkhelg, marknad och traditionellt midsommarfirande.

Bonnstan Länk till annan webbplats.

Nordanå är ett naturskönt kultur- och friluftsområde nära centrum i Skellefteå. Den kuperade terrängen, de kulturhistoriska byggnaderna, fågeldammarna och närheten till Skellefteälven ger parken en mycket speciell karaktär. I dag används Nordanåområdet till en mängd olika aktiviteter, bland annat hålls här festivaler, sommarteater och julmarknad.

På Nordanå börjar även ett vackert promenad- och strövområde som följer Skellefteälven och går förbi flera historiska platser. Här ligger exempelvis Bonnstan, som är Skellefteås kyrkstad, med sina 116 hus och anor från 1600-talet. Kyrkan vi ser idag är en klassisk korskyrka som stod klar 1800, det är en av Sveriges största landskyrkor. Fortsätter man en bit till kommer man fram till Lejonströmsbron som går över Skellefteälven och är Sveriges äldsta träbro.

På området finns en stor lekpark för barn i alla åldrar. Lekparken invigdes 2011 och har blivit ett uppskattat besöksmål för barn och unga.

Det finns plats för spel och lek på grönområdet, förutom fritt spring i gräset finns en volleybollplan, där gäller först till kvarn.

Konstnärer är de entreprenörer som bäst förmår att gestalta vår tid och ge impulser till att vidga våra vyer. Närvaron av konsten i vår offentliga miljö möjliggör möten och ger en mångfald till vår stadsmiljö. Vår konstsamling är därför viktig på många plan då den speglar både vår historia liksom vår tids sammanhang.

Axel Nordell, Röd räv 1972, Snäckan 1972

Det blev under 1960 - 70 talen väldigt populärt med pedagogiska, estetiska och fantasieggande lekredskap. Konstnären ville att barnet ska ta skulpturen till sig och att den skulle få den betydelse som just det barnet bestämde. Det skulle gå att klättra och åka kana på den, samtidigt som den kunde vara ett skydd eller en lugn plats att drömma sig bort på. Skellefteå kommun äger två lekskulpturer av konstnären, Röd räv och Snäckan. Båda är utförda i rödfärgad glasfiberarmerad plast som täcker en grundform av betong, marmormassa och/eller hönsnät.
Röd räv finns på Nordanås lekplats och Snäckan finns väster om huvudbyggnaden.

Marianne Lindberg De Geer, A Study In Unhuman sexual expectations 2007

Skulpturgruppen är utförd i granit och marmor och är 1,5 meter hög.
Stenen i skulpturen har vattenslipats för att få en extra slät och skön yta att ta på.
Som förklaring till konstverket menade konstnären att ”kaninerna är ju själva sinnebilden för att vi hela tiden blir fler och fler och förhoppningen är att även dessa ska yngla av sig”, vilket de också har gjort. Att det blev just kaniner förklarar hon med att hon älskar dem, hon anser att vi människor krånglar till det för mycket. Kaniner bara är och de får ungar när de får det. Vi människor ska först ha rätt jobb, rätt lön och så ska vi också ha viljan till att få barn och ta hand om dem.
Kaninerna finns på Nordanås innergård, grönytan mittemot lekparken.

Percy Andersson, Älgskeppet 1984

De av hans arbeten som blivit mest kända är de lekskulpturer i trä som han utfört bland annat på Ekerö, i Salem söder om Stockholm och i Skellefteå, även om han tillverkat även andra utsmyckningar. Skulpturen ”Älgskeppet” står utanför Nordanågårdens värdshus.

Lekskulpturen är utförd i oljad och tjärad furu för att på bästa sätt stå emot väder och vind. Den har ändå blivit påverkad både av naturen och mänskliga krafter. Älgen hade tappat ena kinden. Med hjälp av några nya skruvar och lite tjära blev den hel igen.

Stina Stärner, Nils Nordlander 1945

Hon föddes i Skellefteå 1897 och dog i Nora 1988. Under uppväxten bodde hon och tog realexamen i Skellefteå. Hon arbetade med skulptur. Konstnären har gjort en porträttbyst av prosten Nils Nordlander som räknas som Skellefteå stads grundare, och han var far till konstnärinnan Anna Nordlander. Bysten utfördes i ljus konststen. Den köptes in till stadens 100-årsjubileum och fick sin placering på södra sidan av Nyborg på Nordanå. Den byst som idag ersätter originalet är en kopia, tillverkad av Vilho Raninen. Originalet är illa åtgånget av vädret. Förutom sten och brons kom konstnären att arbeta i flera olika material som terrakotta, gips, och betong men alla har anknytning till skulptur.

Veronica Cornlis-Berg, Facetter 1988
Hon föddes 1935 i Berlin. Sin utbildning fick hon vid Konsthögskolan i Stockholm 1980 - 85. Hon arbetar uteslutande som skulptör men använder sig av olika material som stål, koppar, mässing och marmor. De geometriska formerna får gestalta hennes tankar. På så sätt strävar hon efter att uttrycka spänningen mellan liv och död, harmoni och kaos. Hon har utfört offentliga uppdrag både i Sverige och utomlands. Facetter är placerad i den första av de mindre dammarna på Nordanåområdet. Den är tillverkad som en rostfri mobil och den är blankputsad. Som namnet antyder ska den reflektera ljuset med sina bockade ytor där den står i dammen. Ett kullager i foten gör att den kan rotera i vinden. Efter 2010 säger konstnären i ett brev att det rätta namnet på skulpturen är ”Vertikal komposition”.

Barbro Hedström, Requiem Till Halabja 1998

Hon föddes 1943 i Stockholm. Verksam som skulptör, tecknare, grafiker och målare. Med skulpturer i lera, brons och sten tar hon upp teman rörande genus och livskvalitet med lika delar ironi, humor och allvar.
Information hämtas ofta från myter. Metallskulpturen som är placerad på Nordanå tar upp ett nutida aktuellt ämne. Konstnären har berättat att hon burit med sig ett tidningsklipp om händelserna i Halabja 1988, ända tills hon 10 år senare, under snön på en skrothög hos Arv Andersson hittade ett f.d. lock till en silotank. Då kom idén till skulpturen för där hade hon formen till bottenplattan d.v.s jorden med dess rundning. Tillverkningen gjordes i samarbete med ett plåtåtervinningsföretag. Skulpturens namn ”Requiem” betyder ”mässa över döda själar”. Uppslaget till verket bottnar i konstnärens ilska och förtvivlan över det som hände kurderna i Halabja. Befolkning blev duschad med nervgift och senapsgas på order av Saddam Hussein 1988. Uppskjutningsrampen för raketerna har, i tillverkningsprocessen av konstverket, blivit en glädjeharpa som konstnären vill ska få spela. Skulpturen finns norr om huvudbyggnaden, mellan Nordanå och Storgatan.

Senast uppdaterad: