Praktiska verktyg

Arbetsmodell för kompetensförsörjningen

För att du som företagare ska lyckas med kompetensförsörjningen finns en arbetsmodell som beskriver de olika delar man behöver ta hänsyn och jobba aktivt med. Denna modell kan vara ett bra underlag i det strategiska och praktiska arbetet på er arbetsplats.

Tam-modellen

TAM-modellen hjälper till att beskriva viktiga delar i kompetensattraktionsprocessen

Följ Näringslivskontoret på sociala medier!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2023