Statistik och rapporter

Fler äldre jobbar - missa inte kompetensen

Ny statistik visar att 55 – 64-åringar är den grupp som ökat mest bland de långtidsarbetslösa. Tillhör du dem som, medvetet eller omedvetet, väljer bort denna grupp när du rekryterar?

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2023