Statistik och rapporter

Gruv-och stålindustrins kompetensfärdplan

Kompetensfärdplanen är framtagen av Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri (Swedish Mining Innovation).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2023