Statistik och rapporter

Näringslivets underliggande kompetensbehov och rekryteringsmönster

Sedan 1999 har Svenskt Näringsliv genomfört återkommande undersökningar som ger en bild av medlemsföretagens kompetensbehov och rekryteringsmönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2023