Statistik och rapporter

Sammanfattning av Regionala prognoser

SCB har på uppdrag av Sveriges 21 regioner tagit fram regionala
utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. I de regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoserna presenteras framskrivningar över
tillgång och efterfrågan på utbildade samt bedömningar av arbetsmarknadsläget år 2035.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2023