Kanalgatan

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Genomförd
  • Plats Centrala stan

Fler mötesplatser i Centrala stan

Kanalgatan har utvecklats för en hållbar trafiklösning genom att gående och cyklister prioriterats. Klart hösten 2023.

Vid utformningen av Kanalgatan och omkringliggande gator, Torggatan och Trädgårdsgatan, låg fokus på tillgänglighet och trygghet. Kanalgatan har byggts om till ett körfält med två filer, en för östlig och en för västlig riktning. Norr om dem finns en gång- och cykelbana som på sikt ska knytas ihop med närliggande stråk. Även en rondell har byggts längs Kanalgatan och knytits ihop med Södra Lasarettsvägen för en bättre trafiklösning i Centrala stan.

Kulturhusplatsen

Området framför kulturhuset har utvecklats till en användbar plats för såväl boende, besökare och verksamma i Skellefteå. Här kan man till exempel besöka någon av uteserveringarna, ett mindre evenemang eller låna en bok på biblioteket och sätta sig utomhus för att läsa. Denna mötesplats erbjuder flera olika sittplatser, ledstråk, planteringar, konstverk att klättra och leka på och ett insektshotell. Även på vintern finns det något att göra. Förutom att marken är uppvärmd kan man beskåda norrskenet eller stjärnhimmeln från ljuspergolan, eller det mjuka ljuset från möbleringen då varje planteringsyta eller sittkub på platsen är belyst.

Aktör
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 15 nyheter