Kanalgatan

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågår
  • Plats Centrala stan

Nya mötesplatser växer fram

Kanalgatan byggs om för att skapa en hållbar trafiklösning genom att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar och aktiviteter. Helt klart hösten 2023.

Vid utformningen av Kanalgatan och omkringliggande gator, Torggatan och Trädgårdsgatan har stort fokus lagts vid tillgänglighet och trygghet. Kanalgatan har byggts om till ett körfält med två filer, en för östlig och en för västlig riktning. Norr om dem finns nu en gång- och cykelbana som på sikt ska knytas ihop med närliggande stråk. Även en rondell har byggts längs Kanalgatan och knytits ihop med Södra Lasarettsvägen för att få till en bättre trafiklösning i Centrala stan. Trädgårdsgatan färdigställs under hösten 2023.

Kulturhusplatsen

Området framför kulturhuset ska vara en användbar plats för såväl boende, besökare och verksamma i Skellefteå. Här kan man till exempel besöka någon av uteserveringarna, ett mindre evenemang, eller låna en bok på biblioteket och sätta sig i solen eller skuggan för att läsa. Denna mötesplats erbjuder flera olika sittplatser, ledstråk, planteringar, konstverk att klättra och leka på och ett insektshotell. Även då det är mörkt och kallt är det viktigt att platsen har något att erbjuda. Förutom att marken är uppvärmd kan man beskåda norrskenet eller stjärnhimmeln från ljuspergolan, eller det mjuka ljuset från möbleringen då varje planteringsyta eller sittkub på platsen är belyst.

Aktörer
Skellefteå kommun

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 14 nyheter