Driftstörningar

Vill du få driftinformation skickad till dig via sms? Du kan själv välja område där du vill få information om eventuella driftstörningar, så som vattenläckor.

Klicka här för att komma till tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att ändra namn eller nummer klickar du på ”redigera” och fyller i fälten med korrekta uppgifter. Du kan lägga till en ytterligare adress än den du är folkbokförd genom att välja ”Lägg till en annan plats”.

 • Omgrävning av dike vid Myrängen, Skelleftehamn
  Från och med den 3 december kommer arbete med omgrävning av dike vid Myrängen, Skelleftehamn att göras. Detta kommer innebära röjning och grävningsarbete i skog...
 • Ledningsarbete Trädgårdsgatan
  Arbete med ledning i Trädgårdsgatan (mellan Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan) påbörjas vecka 47 och förväntas klart kring årsskiftet. Gångtrafiken på Trädgård...
 • Avstängning ett körfält på Torsgatan
  Södra körfältet på Torsgatan mellan Floravägen och 150 meter öster ut stängs av från 2021-11-09 kl. 07:30 till 2021-11-10 kl. 16:00 senast. Trafikljus kommer at...
 • Gatuavstängning Strandgatan
  Strandgatan stängs av för genomfartstrafik från 2021-11-02 kl 17:00 – 2021-11-03 kl 16:00 med anledning av en läcka på fjärrvärmeledningen. Förbudet för genomfa...
 • Gatuavstängning Brogatan och Villagatan
  Villagatan och Brogatan kommer att vara avstängda från måndag 2021-11-01 enligt blå markering i karta. Arbetet fortsätter sedan ned längs Brogatan mot Skråmträs...
 • Gatuavstängning Vattenverksvägen
  Vattenverksvägen i Lövånger stängs delvis av under perioden 2021-11-01 - 2022-02-28 då vattenledning ska bytas. Det kommer bli lite trångt under den tiden. När...
 • Driftinformation Vattenverksvägen Lövånger
  Vi kommer att byta dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenledningarna. Detta då ledningarna har uttjänat sin livslångt vilket medför att ledningarna är i beho...
 • Coop etablering Jägarvägen/ Klockarbergsvägen
  Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbergsvägen där Stora Coop ska byggas. Dels utförda...
 • Gatuarbete Södra Lasarettsvägen
  Under vecka 32 påbörjas gatuarbetet med Södra Lasarettsvägen. Arbete kommer pågå under augusti och september.
 • Avstängning väg 819 över Medledammen
  Det kommer bli en broavstängning på väg 819, dammen över Klutmark och Medle, på vardagar under perioden 2021-06-28 – 2022-04-22 mellan klockan 06.00-18.00. Unde...
 • Sara kulturhus
  Arbete som utförs: På platsen där gamla busstationen stod byggs just nu Sara kulturhus.
 • Ombyggnation Kanalgatan
  Arbete som utförs: Under vecka 18 påbörjas ombyggnationen av Kanalgatan och beräknas pågå till slutet av september. Kanalgatan byggs om till ett körfält (tv...
 • Entreprenadarbeten Skellefteå Site East
  Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Skellefteå Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byg...
 • Karlgårdsbron
  Arbete som utförs: Nu påbörjas bygget av Karlgårdsbron. Håll koll för aktuell information om störningar och planerade arbeten här. För att läsa mer om projek...
 • Norrhammar förskola
  Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar planeras att byggas på Norrhammar. Preliminär byggstart hösten 2021.
 • Brännans förskola
  Arbete som utförs: Ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas 1 mars 2021 på Brännanområdet i centrala Skellefteå.
 • Entreprenadarbeten på Västra Erikslid
  Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.
 • Entreprenadarbeten Skellefteå Site East
  Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Skellefteå Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byg...
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se