"rootPage" is not defined.

Vill du få driftinformation skickad till dig via sms? Du kan själv välja område där du vill få information om eventuella driftstörningar, så som vattenläckor.

Klicka här för att komma till sms-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att ändra namn eller nummer klickar du på ”redigera” och fyller i fälten med korrekta uppgifter. Du kan lägga till en ytterligare adress än den du är folkbokförd genom att välja ”Lägg till en annan plats”.

Prenumerera på uppdateringar via RSS Länk till annan webbplats.

Driftstörningar

Här hittar du aktuella driftstörningar, t ex information om vattenläckor, avstängda vägar eller andra störningar som du kan drabbas av.

 • Otjänligt dricksvatten från Tjärns vattenverk
  Uppdatering 2022-08-11 Kl.16.15 Dricksvattnet från Tjärns vattenverk har bedömts som otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt vid senaste provtagningen. Det gäller...
 • Vägarbete Kanalgatan-Lasarettsvägen
  Uppdaterat 2022-08-11 Kommande störningar på Kanalgatan. Trafik till och från fastigheter vid Repslagargränd kommer kunna gå som vanligt via Kanalgatan, men t...
 • Bergsbyns Företagspark
  Bergsbyns företagspark ska komplettera närliggande tyngre industrier och erbjuda service till företag och människor som befinner sig i Skellefteås expansiva öst...
 • Nygatan/P-huset Ekorren
  Nygatan färdigställs. Utgång mot Nygatan från p-huset Ekorren kommer periodvis hållas stängd när moment utanför entrén pågår. Inledningsvis sker rivning av be...
 • Gatuarbete på Trädgårdsgatan
  Tisdag vecka 18 påbörjas gatuarbetet längs Trädgårdsgatan, med start längst i söder mot Kanalgatan. Arbetet beräknas pågå till vinter 2022, med viss färdigstäl...
 • Arbete S Lasarettsvägen-Nygatan
  Inför helgen v.16 kommer marken utanför p-huset Ekorren tjältinas. Nygatan mellan Södra Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan kommer stängas för passage. Vecka 17-...
 • Ledningsarbete Skeppargatan
  Ledningsarbete pågår längs Skeppargatan för uppdimensionering av vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer ske i etapper och börja från Kanalgatan och fortsä...
 • Coop etablering Jägarvägen/ Klockarbergsvägen
  Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbergsvägen där Stora Coop ska byggas. Dels utförda...
 • Karlgårdsbron
  Arbete som utförs: Karlgårdsbron byggs. Håll koll för aktuell information om störningar och planerade arbeten här. För att läsa mer om projektet besök vaxer...
 • Norrhammar förskola
  Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar planeras att byggas på Norrhammar. Preliminär byggstart hösten 2021.
 • Entreprenadarbeten på Västra Erikslid
  Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.