Frågor och svar om Sjungande dalens skola

Höstterminen 2023 öppnar Sjungande dalens skola igen. Här hittar du vanliga frågor och svar om Skellefteås nya grundskola. Frågor och svar uppdaterades senast den 22 december.

Har du en fråga som du inte hittar svar på här? Ring eller skriv gärna till oss via kundtjänst och meddela vad du saknar information om, så ser vi till att lägga till fler frågor och svar på denna sida.

Det händer mycket i Skellefteå just nu och det går väldigt snabbt. Många skolenheter inom Skellefteå kommun upplever en ansträngd situation gällande utrymme – och elevantalet väntas öka ytterligare de kommande åren. Därför har vi utrett olika alternativ för att snabbt, det vill säga de närmaste åren, lösa lokalkapaciteten i både grundskolan och gymnasiet. Vi behöver satsa nu för att möta de behov som väntar inom en snar framtid.

Skolan öppnar igen höstterminen 2023, initialt med förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3, för att sedan bygga på med årskurserna 4-6 gradvis de kommande åren.

Nej ingen elev kommer att tvingas flytta. Skolan kommer helt enkelt att vara möjlig att välja för de vårdnadshavare som ska välja skola till förskoleklass under skolvalet i januari, eller för de vårdnadshavare som idag har barn på andra skolor men hellre vill gå på Sjungande. Men det är alltid ett val, Skellefteå kommun kommer inte att tvinga någon att byta.

Läs mer om att byta skola

Om ditt barn går på en annan skola idag ska du ansöka om skolbyte om du vill byta till Sjungande dalen. Sista ansökningsdag för skolbyte till höstterminen 2023 är 12 mars, men det kommer också finnas möjlighet att göra en "föranmälan" under januari 2023 för att kunna ge dig som är intresserad av ett skolbyte möjlighet att se ungefär vilket intresse som finns och hur stora klasserna blir innan man gör det definitiva skolbytet, eftersom man vid beviljat skolbyte tappar sin plats på den befintliga skolan.

Kom gärna på öppet hus på Sjungande dalens skola den 16 januari kl 18.00 så får du veta mer om föranmälan och kan få hjälp med att göra en sådan!

Läs mer om att byta skola Länk till annan webbplats.

Nej man kommer inte att behöva byta efter ett fåtal år. Sjungande dalens skola kommer att vara en F-6-skola med plats för 350 elever när den är i full drift, det vill säga att de elever som börjar på skolan kommer att kunna gå kvar där till och med årskurs 6, då de ska välja skola till högstadiet.

Däremot så kommer skolan att byggas ut med fler årskurser gradvis, till läsåret 23/24 kommer vi att ha klasser för de lägre årskurserna (förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3), men i takt med att de elever som börjar i de lägre klasserna blir äldre så utökar vi också med ytterligare årskurser.

Det kan initialt bli aktuellt med visst samarbete över årskursgränserna, men i grunden kommer vi att ha separata klasser för varje årskurs.

Det finns verksamhet i lokalerna idag så lokalerna är bedömda som fullt funktionella, men det görs också fortlöpande kontroller av tekniska funktioner.

Vi tittar på just nu på en lösning och kommer under våren presentera mer hur denna ser ut.

Den befintliga idrottshallen i anslutning till skolan är i nuläget uthyrd till en förening som har ett tillsvidarekontrakt.

Detta är en fråga som kommer att tas upp i samband med kommande års lokalförsörjningsprocess .

Vi välkomnar alla som är intresserade till ett öppet hus måndag den 16 januari klockan 18.00 då man kommer att kunna gå runt i några lokaler och titta. Renoveringen kommer inte att vara klar vid det men man kommer att kunna få information om vad som återstår att göra.

För dig som gör ett skolval till förskoleklass kommer beskedet kring månadsskiftet februari/mars. Du som ansöker om skolbyte senast den 12 mars får besked senast den 24 mars.

Sjungande dalens skola kommer att läggas till som stopp för skolbussen från Åliden och Varuträsk. Bussen kommer därmed att trafikera Lejonströmsskolan, Sjungande dalens skola och Norrhammarskolan.

Exakt tidtabell för skolbussturen är ännu inte fastslagen men vi räknar med att turen totalt kommer att förlängas med ca 10 min med anledning av stoppet vid Sjungande dalens skola.

Läs mer om skolskjuts

Nej, vi kommer inte att göra några förändringar i skolskjutsskolorna.

Ja, vi räknar med att ha 1-2 fritidsgrupper i sammanhållna lokaler.

Vi planerar för besök tillsammans med barnen redan under våren för de som sökt till Sjungande, men annars blir inskolningen som vanligt i samband med terminsstarten.

Befintlig utemiljö kompletterades innan skolan stängdes med till exempel nytt bollplank och dessa står fortfarande kvar. Det kommer också göras ytterligare åtgärder på utemiljön längre fram, men detta kommer att ske efter elever och lärare börjat "bo in sig" på skolan och man vet mer om vilka miljöer som funkar bäst och vad som behövs åtgärdas.

Detta är inte helt klart ännu, men inriktningen är att ha ett eget kök.

Vi kommer att gå ut med de lediga tjänsterna inom kort, men vet redan nu att det finns intresse hos flera för att jobba på Sjungande dalens skola.

Kompetenscentrum för flerspråkighet använder lokalerna idag och kommer att vara kvar även vid skolstart hösten 2023 eftersom skolan kommer att byggas ut successivt med fler klasser och det initialt finns plats för fler verksamheter.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: