Byta skola

Om en elev vill byta skola till en kommunal skola ska du som vårdnadshavare ansöka om skolbyte. Byte av skola beviljas i mån av plats på den skola som eleven vill byta till.

Enligt skollagen kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av skola när som helst.

Tänk på att om du ansöker om skolbyte och beviljas plats på den nya skolan (kommunal eller fristående skola) så tappar du din plats på den tidigare skolan.

Byta till fristående skola

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska gå i en fristående skola ansöker du om det direkt hos den aktuella skolan. De fristående skolorna sköter sin egen kö och antagning.

Här finns en förteckning över friskolor i Skellefteå kommun

Du kan ansöka om att byta skola via vår e-tjänst. Du som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan använda pappersblankett och skicka eller lämna in den till kommunens kundtjänst

Ansök om byte av skola (Länk till annan webbplats)

Blankett för byte av skola , 681.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig eller ditt barn skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan istället göra din ansökan på pappersblankett.

Tänk på att skriva tydligt i blanketten att du eller barnet har skyddade personuppgifter då detta påverkar vår handläggning.

Vi handlägger ansökningarna regelbundet.

Tänk på att din ansökan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga den. När vi fattat beslut får du besked via e-post, eller vanlig post om du saknar e-postadress.

Om din ansökan om byte av skola inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver du skicka in en ny ansökan.

Skulle du inte vara nöjd med vårt beslut kan det överklagas inom tre veckor från det att du fått ta del av beslutet.

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Det finns många skolor att välja mellan i Skellefteå, både kommunala och fristående. Vi har samlat alla skolor för att göra det enklare att få en överblick kring var skolorna finns.

Grundskolor a-ö

Det finns särskilda ansökningsperioder för skolbyte under pågående läsår. Vänd dig till kommunens kundtjänst för mer information.

Beräknad handläggningstid för en ansökan är cirka 14 dagar.

Om du som vårdnadshavare fått en skolplacering som du inte är nöjd med, eller om förutsättningarna ändrats, kan du ansöka om att byta skola inför kommande läsår.

Det finns olika ansökningsperioder för skolbyte mellan läsår. Vänd dig till kundtjänst för mer information.

Om du flyttar in i Skellefteå kommun och har barn i skolålder så ska du välja skola för ditt barn.

Läs mer om att välja skola

Har du några frågor eller funderingar kring skolbyte?

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Frågor och svar

Frågor och svar

De elever som inte har en skola i sitt närområde utifrån folkbokföringsadressen anvisas en skolskjutsskola dit kommunen planerar skolskjuts.

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts

På vår sida om skolskjuts kan du söka på din adress och se vilken som är din skolskjutsskola.

Läs mer om skolskjuts

Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till alternativa skolor i närheten. Vi räknar ut vem som har mest att förlora i färdväg på att gå i en alternativ skola om man inte får den skola man önskat. Relativ närhet gör det möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.

Om två elever har samma relativa närhet och det endast finns en plats får det barn som har ett syskon i årskurs 1-3 (Auraskolan i Skelleftehamn årskurs 1-2) på samma skola platsen. Syskonförtur gäller inte i årskurs 4-9.

Om två elever har samma relativa närhet och båda, eller ingen av dem, har syskon på önskad skola får den som har det kortaste avståndet till skolan platsen.

En elev som går på en annan skola än den kommunen anvisar kan ha rätt till skolskjuts om vissa krav är uppfyllda.

Läs mer om regler för skolskjuts

Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar.

Läs mer om att byta skola

Om vårdnadshavarna är överens får barnet en placering på någon av de skolor som vårdnadshavarna sökt till om det finns plats. Finns det begränsat antal platser så beräknas barnets relativa närhet utifrån barnets folkbokföringsadress.

Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola som de ska välja så tilldelas barnet en skolplacering av kommunen i närområdet utifrån sin folkbokföringsadress.

Nej, ett barn kan endast gå på en skola. Kan inte vårdnadshavarna enas fattar barnets hemkommun beslut om barnets placering på en kommunal skola utifrån barnets folkbokföringsadress.

Nej, i Skellefteå kommuns skolor finns ingen kö.

Vill du att ditt barn ska byta skola inför nästa läsår finns en särskild ansökningsperiod, läs mer på vår sida om skolbyte.

Läs mer om att byta skola

Vårdnadshavare har alltid rätt att ansöka om att byta skola. Barnet är alltid garanterad plats på en kommunal skola. Kommunen försöker så långt som möjligt att tillmötesgå vårdnadshavare och elevens önskningar. Det finns dock inga garantier för att en elev kan få tillbaka sin gamla skolplats.

Ansök om skolbyte enligt ovan om du vill byta tillbaka till din gamla skola.

Tänk på att du tappar din plats på din tidigare skola om du beviljas skolbyte.

Ansökan om att byta skola går att göra löpande under läsåret och platserna tilldelas regelbundet.

Det går inte att ansöka om plats i förväg till nästa läsår.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se