Hamnverksamheten är en doldis i kommunen men är en viktig kugge i infrastrukturen

Klas Andersson arbetar som befälhavare på Port of Skellefteå.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Frihet under ansvar är kanske en lite sliten klyscha, men det är så vi i teamet jobbar ombord på bogserbåten Baus och i hamnen. Vi har kontakter med kunder (de fartyg som vi assisterar), lotsar på Sjöfartsverket, skeppsmäklare och andra som är inblandade i fartygstrafiken i hamnen.

Baus är en isbrytande bogserbåt som är bemannad dygnets alla timmar, året runt och har en besättning på tre personer vid rutinuppdrag. Vi är ett team med kapten, maskinist och en däcksman.

Vi på Baus ser till att isen är bruten i tid för fartygen, vi assisterar med bogsering/ knuffning till och från kaj. Vi har även ansvar för flytande och landfasta sjömärken inom hamnområdet. I mitt jobb är bra kommunikation otroligt viktig då det ständigt sker förändringar. Jobbet är helt klart ”dynamiskt” och ingen dag den andra lik.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Vi gör skillnad varje gång vi assisterar ett fartyg in eller ut ur hamnen, utan bogserbåt skulle hamnen stanna omgående, speciellt då när isen ligger kraftig. Vid kraftig is så måste Baus vara med vid varje ankomst/avgång av fartyg. Med andra ord, det jobbet vi gör ombord är kritiskt för att godset ska kunna transporteras som planerat.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Mörker, dålig sikt, blåst och sjögång är en del av arbetet, men gör ju inte ett uppdrag lättare eftersom verksamheten pågår dygnet runt, året runt. Egentligen är det bara mycket dåligt väder som hejdar fartygens rörelser. Och det är upp till oss på Baus att planera och utföra alla våra arbetsuppgifter i samarbete med alla berörda parter. Ibland gäller det att med mycket kort varsel ändra lagda planer.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Hamnen och hamnverksamheten är en doldis i kommunen men är ju en viktig kugge i infrastrukturen som jag tycker behöver lite mer utrymme i allmänhetens medvetande. Att det är kommunen som äger fartyg och har sjöfolk anställda är nog inte så många som vet. Sjöfarten är en väldigt viktig del av Sveriges transporter. En absolut majoritet av export och import görs med fartyg. Och det är många lagspelare för att sjöfarten ska fungera, året om och dygnet runt.

Fartygens assistansbehov av bogserbåtar är både praktiskt och regeldrivet. Över en viss storlek ska fartygen ha bogserbåt, oavsett väder. Sen finns det fartyg som väljer att ta bogserbåt utan att regelverket kräver det, men då av praktiska skäl. Exempelvis att det blåser hårt, eller att ett tekniskt fel ombord gör fartyget svårare att manövrera. Så utan en fungerande bogserbåt i Skelleftehamn så skulle fartygstrafiken försvåras eller stoppas.

Fler porträtt

Fler porträtt

Ulrika Hedlind Berggren
Hemslöjdskonsulent

Jag jobbar med Skellefteås kulturutbud, utveckling och inspiration med slöjd för alla åldrar

Elisabeth Dahlberg
Distriktsköterska

Det är ett väldigt flexibelt jobb med stor möjlighet att själv styra mycket över sitt arbete.

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Ola Enros
Undersköterska

Jag uppskattar alla värdefulla samtal som jag tror är lika givande för de äldre som för mig.

Senast uppdaterad: