Det är roligt och lärorikt att få möta brukarna i deras hemmiljö

Elisabeth Dahlberg arbetar som distriktsköterska på socialkontoret.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få jobba salutogent, vilket betyder att kunna stötta det friska hos brukarna, med målet att de ska kunna klara sig bäst möjligt i det egna hemmet. Det är också ett väldigt flexibelt jobb, med väldigt varierande arbetsuppgifter och möjlighet att själv styra ganska mycket över sitt arbete.

Att få vara ute och ha en stor del av sin arbetsplats utanför kontoret ger en frihetskänsla, och det är roligt och lärorikt att få möta brukarna i deras hemmiljö.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag kan hjälpa till att brukare (trots sjukdom eller funktionsnedsättning) kan bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, hela livet ut om de så önskar.

Men även när brukare exempelvis kan få hjälp med stöttning i egenvården kring läkemedel en tid efter lasarettsvistelse för att sedan kunna återgå till att klara sin läkemedelshantering själva.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Vissa hemsituationer kan innebära en svårighet för oss inom vården, exempelvis när sociala problem påverkar brukarens förmågor. Det är något som vi inte alltid kan påverka men ändå ser varje gång vi gör hembesök.

Ibland kan det vara en utmaning att våga ta ett steg tillbaka och inse att vi inte kan ha koll på allt eller ändra på vissa saker, även om vi i vår profession tycker oss veta bäst.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Hemvården är en förlängning av hälsocentralen, det vill säga vi är en del av primärvården och hjälper dem som av fysiska eller psykiska skäl inte kan ta sig till hälsocentralen. Man kan ha hemsjukvård en tid när man behöver för att sedan kunna bli utskriven om behovet inte kvarstår.

Fler porträtt

Fler porträtt

Sara Holmqvist
Lärare VUX

Att se deras utveckling och att se att de känner att de utvecklas känns som att få en present

Sandra Eklund
Leg fysioterapeut

Jag har stora möjligheter att själv planera mina dagar på det sätt som passar mig och vår verksamhet.

Linnéa Hedström
Sjuksköterska

Jobbet är mångsidigt och det finns möjlighet att påverka vården och den egna arbetsbördan.

Gerald Kwizera
Kock

Jag vill att de ska längta till matsalen varje dag.

Senast uppdaterad: