Jag känner dagligen att jag gör skillnad för mina patienter

Linnéa Hedström arbetar som sjuksköterska inom hemsjukvården.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jobba som sjuksköterska innefattar många olika arbetsuppgifter
- allt från omvårdnads- och medicintekniska insatser hos patienter till att utbilda personal. Att dessutom jobba som sjuksköterska inom Hemsjukvården innebär att vara "en Hälsocentral" som åker hem till patienten. Man får jobba i team tillsammans med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och hemtjänstpersonal för att underlätta för multisjuka patienter. Vi har större möjlighet att påverka vår arbetsbörda om man jämför mot att arbeta på en hälsocentral eller vårdavdelning

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Dagligen, när jag kan utbilda hemtjänstpersonal så att patienterna får en bättre omvårdnad och när jag genom hembesök underlättar för patienten då hen inte behöver lämna sitt hem för en bedömning på en hälsocentral eller annan vårdinrättning. Jag kan i större utsträckning erbjuda personcentrerad vård.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Många gånger är man ensam i akuta bedömningar. Jag har kollegor att ringa, men på en hälsocentral eller vårdavdelning så har man kollegorna bara några steg bort. Det är också mer utmanande att arbeta i hemmiljö (är inte alltid lika rent som på en vårdinrättning), och det är utmanande när patient eller anhörig inte förstår eller vill att vi utför vissa undersökningar och vårdmoment.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att vi är en hälsocentral i hemmet och vi utför vård på många olika vårdnivåer. Från enkla provtagningar till avancerade omläggningar och vård i livets slut. Eftersom vi jobbar med patienten i deras hem har vi svårare att få kontakt med exempelvis läkare och dylikt i akuta situationer. Mitt yrke som sjuksköterska är mångsidigt och att arbeta inom Hemsjukvården innebär mycket ansvar, men också en hel del frihet och möjlighet att påverka vården och den egna arbetsbördan.

Fler porträtt

Fler porträtt

Ola Enros
Undersköterska

Jag uppskattar alla värdefulla samtal som jag tror är lika givande för de äldre som för mig.

Nils Knekta
Stödassistent

När personer som vi stöttar mår bra och vardagen fungerar så känner jag att jag har gjort en god insats.

Sandra Eklund
Leg fysioterapeut

Jag har stora möjligheter att själv planera mina dagar på det sätt som passar mig och vår verksamhet.

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Senast uppdaterad: