När jag lyckas vägleda elever som har svårigheter

Porträttbild på Maria Markgren. Fotograf Patrick Degerman

Maria Markgren är gymnasielärare på Barn och fritid (SVE och SVA) på Anderstorpsgymnasiet, lärlingsprogrammet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är att en vecka aldrig är den andra lik och det gör att arbetet är levande och lustfyllt.

En annan bra sak är att jag kan lägga upp schemat för utbildningen utifrån behov. Det ger förutsättningar att skapa balans mellan krav och resurser så att det blir en lagom arbetsbelastning. Det innebär också att jag kan lägga upp en god utbildningsstruktur där teori med praktik varvas. Den regelbundna kontakten med branschen, som vi har på lärlingsprogrammet, gör att vi är uppdaterade på vad som är aktuellt och handledarna får en mycket god insyn i målbild etc. Och det innebär att eleverna får en väldigt bra handledning.

I och med att vi är ett arbetslag som undervisar i olika yrken så får man mycket input kring hur man kan tänka och lär sig av varandra. Vi har GG-ämneslärare, lärare i gymnasiegemensamma ämnen, som tillhör arbetslaget. Det skapar möjligheter att arbeta ämnesintegrerat och det gynnar vår egen utveckling. Men det ger framför allt eleverna en helhetsbild av sin utbildning och alla ämnens värde.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag lyckas vägleda elever som har svårigheter inledningsvis till att bli goda barnskötare eller stödassistenter. När jag bidrar och är delaktig och har inflytande på verksamheten/i arbetslaget eller ämneslaget. När jag tar till mig vad som är aktuellt i branscherna och modifierar utbildningsinnehållet eftersom.

Maria tillsammans med en elev i hallen på en förskola. Fotograf Patrick Degerman

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Det kan vara tufft när eleverna har svårigheter ute på sin APL-plats och att hitta en bra strategi för att vägleda eleven vidare trots att jag inte alltid kan vara på plats. Att vara ensam i sitt yrkesämne på skolan, och därmed inte ha någon att bolla med när det gäller utbildningsplan och upplägg i kurser, det är en utmaning.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att eleverna blir väldigt duktiga i sin yrkesroll i och med att de får en sådan arbetslivserfarenhet när de går sida vid sida med professionella handledare stor del av sin utbildning. Att vi har ett gott arbetsklimat och en god samverkan med branschen på lärlingsutbildningen kan också vara intressant att veta.

Fler porträtt

Fler porträtt

Sara Holmqvist
Lärare VUX

Att se deras utveckling och att se att de känner att de utvecklas känns som att få en present

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Susanne Pingi Avander
Sjuksköterska

Det är ett roligt arbete då man tydligt gör skillnad.

Johannes Lindberg
Friluftssamordnare

Jag har förmånen att få bidra till utvecklingen i Skellefteå i form av fritidsutbud.

Senast uppdaterad: