Det jag gillar bäst med mitt jobb som sjuksköterska i kommunen är att jag kan göra skillnad i ett tidigare skede.

Susanne Pingi Avander jobbar som sjuksköterska i hemsjukvården.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är variationen, utmaningen och att jag gör skillnad för människor och samhället.
Variationen är att jag jobbar med olika människors sjukdomar och problem, vilket aldrig är den andra lik. En människa har både fysisk och psykiska och existentiella behov. Jag jobbar med behandlingar men också med förebyggande åtgärder. Uppgifterna är en godispåse med blandade saker som sårvård, läkemedel, undersökningar, utredningar, bedömningar, utbildningar, samordningsfunktioner och samtalsstöd. Varje person, och problem, är unik vilket gör att jag som sjuksköterska använder mig själv som verktyg vid varje möte och samtal. Utmaning är att följa med i utvecklingen och att sjukvården växer och förändras. Vi får nya arbetssätt och måste hitta lösningar på individnivå. Då förändringarna går fort behöver man nya idéer, vilket jag har möjlighet att dela och utveckla tillsammans med mina kollegor. Vi provar oss fram hela tiden, alltifrån arbetssätt till sårvårdsmaterial. Sjukvård och hälsa är stort ämne där man kan både av erfarenhet och forskning fördjupa sig i det man tycker är intressant och sedan dela det med sina kollegor.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag utgår från mina patienters behov och märker att jag tillsammans med teamet gör förändringar på olika sätt. Både ur omvårdnad och medicinskt perspektiv som faktiskt räddar liv och skapar meningsfullhet för patienterna och mina medarbetare.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Att vi inte jobbar i fas på olika områden och att vi inte alltid har stöd från läkare. Sen har vi inget "tak" på patientantal i hemvården, vilket innebär hög arbetsbelastning ibland.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Vilken roll sjuksköterskan har för både patient och samhälle och hur utvecklande och roligt mitt jobb faktiskt är.

Det jag gillar bäst med mitt jobb som sjuksköterska i kommunen är att jag kan göra skillnad i ett tidigare skede. Jag kan förebygga både sjukdom och ohälsa vilket i sin tur gör att färre behöver söka slutenvården, och färre blir svårt sjuka. I kommunen får jag jobba ur ett brett perspektiv med olika åldrar och olika sjukvårdsinsatser. Vi får utbildning och känslan av att bli lyssnad på när man har goda idéer. Jag känner att jag, som enskild individ och sjuksköterska, har ett värde och arbetar fritt under en verksamhetsorganisation med tydliga mål. Det är ett roligt arbete då man tydligt gör skillnad. Jag får följa en patient under längre tid, och jag får som sjuksköterska erfarenhet utifrån de åtgärder jag gjort. Det är spännande möten och dagarna går jättefort. Som organisation tycker jag Skellefteå Kommun är nytänkande och nyskapande. De ser behoven som finns i framtiden och kan redan nu börja jobba med utveckling.

Fler porträtt

Fler porträtt

Ulrika Hedlind Berggren
Hemslöjdskonsulent

Jag jobbar med Skellefteås kulturutbud, utveckling och inspiration med slöjd för alla åldrar

Elisabeth Dahlberg
Distriktsköterska

Det är ett väldigt flexibelt jobb med stor möjlighet att själv styra mycket över sitt arbete.

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Ingrid Van der Putten
Lärare

Se hur de utvecklar sig i svenska språket.

Senast uppdaterad: