Det är ett roligt och ansvarsfullt jobb

Nils Knekta arbetar som stödassistent i en servicebostad.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Alla härliga och glada människor som jag stöttar i deras vardag. Underbara människor som alla har en funktionsvariation, en diagnos som jag jobbar med att stötta dem i.

Mitt uppdrag som stödassistent innebär att jag ska vägleda i vardagsfrågor som att ha hand om ekonomi, fritidsaktiviteter, konsekvenser av saker man gör, som att till exempel röka. Ofta är deras sociala kontakter många men ibland blir det fel. Då får jag vägleda i hur man bemöter varandra, hur man ber om ursäkt, tackar nej till saker som påverkar dem negativt. Etiska dilemman är en del av vardagen. Jag får handleda dem i livet!

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Ofta. Vi jobbar med mål. Det kan handla om en person som mår dåligt av en illa skött lägenhet och då jobbar vi som personal mot målet att personen ska må bra där och vara trygg. Vi stöttar upp där deras vardag inte fungerar och handleder dem så de klarar så mycket som möjligt själva.

Många gånger misslyckas en lösning som ska göra vardagen lättare, då får vi ta nya tag och hitta nya lösningar - och då funkar det!

När personer som vi stöttar mår bra och vardagen fungerar så känner jag att jag har gjort en god insats.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Allt är svårt men också roligt. Kommunikationen kan vara svår. Alla samtal om varför man ska ta medicin, varför man inte ska dricka alkohol så ofta, varför man ska tacka nej till droger, varför man mår bra av att soppåsen bärs ut regelbundet, varför det är bra att komma i tid till jobb eller andra träffar.

Även vårdbiten kan vara utmanande, med hygienstöttning och personer med nedsatt rörelseförmåga. Men det är en del av jobbet och hör till. Och väldigt viktigt för att skapa relation och för att må bra.

En annan utmaning är att olika matmissbruk är vanligt. Då hjälper jag till med matrutiner och aktiviteter som innehåller motion anpassad till förmåga.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att det är ett roligt och ansvarsfullt jobb där vi stöttar i vardagsbekymmer. Att vi handleder livet.

Många tror att vårdyrken handlar om att torka bajs eller att bara göra roliga saker. Ja, vi torkar bajs. Ja, vi gör roliga saker.

Det är personernas intressen som avgör vad vi gör. Och det är inte alltid så enkelt. Att gå på en ishockeymatch kan kräva stor planering, att resa fram och tillbaka, kanske med rullstol, fika, har dom råd, bekymmer med toabesök. Vi behöver kunna hjälpa dem att hantera stress eller mycket ljud och att kunna avbryta en aktivitet snabbt om de börjar må dåligt.

Jag tror inte heller att så många känner till att vi jobbar med daglig dokumentation och har mål. Att vi jobbar efter hur personen ska utvecklas i trygghet och självständighet. Att vi jobbar med att bibehålla funktioner och förmågor när till exempel åldern tar ut sin rätt.

Fler porträtt

Fler porträtt

Susanne Pingi Avander
Sjuksköterska

Det är ett roligt arbete då man tydligt gör skillnad.

Ola Enros
Undersköterska

Jag uppskattar alla värdefulla samtal som jag tror är lika givande för de äldre som för mig.

Ann-Charlotte Nordenstam
Speciallärare VUX

Jag har förmånen att träffa så fina människor och jag ser framsteg hos mina elever varje dag.

Sandra Eklund
Leg fysioterapeut

Jag har stora möjligheter att själv planera mina dagar på det sätt som passar mig och vår verksamhet.

Senast uppdaterad: