Varje dag ser jag framsteg hos mina elever

Ann-Charlotte Nordenstam arbetar som speciallärare på VUX på Campus.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får förmånen att träffa så fina människor, sfi-elever, som behöver stöd i svenska samt personer som vill göra någon form av läs- och skrivutredning. Jag har också förmånen att jobba tillsammans med duktiga kollegor för att tillsammans försöka klura ut hur vi kan stötta våra elever på bästa sätt.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Varje dag ser jag framsteg hos mina elever. Även om det "bara" handlar om att kunna använda en vokal på rätt sätt kan det göra skillnad för hur eleven läser, skriver, förstår och uttalar svenska. På lång sikt handlar det om att eleven ska bli en självständig språkanvändare. Att kunna göra sig förstådd på det nya språket är avgörande för integrationen i det svenska samhället, både inom arbetslivet och på det personliga planet.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Ja, när det gäller läs- och skrivutredningarna är det ofta utmanande att tolka resultatet då det inte alltid är entydigt. Det gäller också att förstå och tolka elevens upplevelse av sina svårigheter och att erbjuda rätt stöd. Jag träffar också människor i svårigheter av olika slag och arbetet med dem kan vara en lång och mödosam, men också berikande process.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Jag önskar att folk visste hur fina elever vi har på sfi. De allra flesta vill verkligen lära sig svenska och många kämpar hårt. Men för dem som har kort skolbakgrund kan det vara mycket svårt och ta väldigt lång tid. Jag hoppas att folk som har mina elever som grannar eller träffar på dem när de gör praktik ute på någon arbetsplats inte är rädda för att prata med dem och att de tar sig tid att försöka lära känna dem, för det är det verkligen värt.

Fler porträtt

Fler porträtt

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Nils Knekta
Stödassistent

När personer som vi stöttar mår bra och vardagen fungerar så känner jag att jag har gjort en god insats.

Klas Andersson
Befälhavare Port of Skellefteå

Det krävs många lagspelare för att sjöfarten ska fungera, året om och dygnet runt.

Petra Andersson
Skolfritidsledare

Jag får en chans att påverka barnen till att tänka själva och vilja bli sitt bästa jag.

Senast uppdaterad: