Jag gör skillnad när jag hjälper till i komplexa situationer och gör barns förhållanden bättre

Porträttbild på Maria Markgren. Fotograf Patrick Degerman

Amanda Lundmark arbetar som socialsekreterare inom individ och familjeomsorgen, Socialkontoret.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Mitt jobb är ett väldigt socialt jobb där jag möter många invånare i kommunen och samverkar med olika myndigheter. Jag tycker om att bygga en god relation med dem jag träffar och försöker skapa ett förtroende. Jag gillar när det finns en fungerande samverkan där olika aktörer möts för att skapa ett gott samarbete.

Jag har i mitt jobb fantastiska kollegor. Det är viktigt för mig att ha kollegor som jag kan ha roligt med, men också få stöd av när jag har svåra ärenden att hantera. Det jag också värdesätter är att ha en stöttande chef som jag alltid kan prata med, får synpunkter och idéer ifrån.

Att möta barn och ungdomar i olika åldrar är givande för mig.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

Jag känner att jag gör en viktig skillnad då jag genom en utredning identifierat svårigheter och styrkor inom en familj och familjen har en samsyn till att få stöd och hjälp kring sin situation. Det är givande för mig när familjer är mottagliga och öppna för att ta emot hjälp från vår öppenvård, som sedan resulterar i en positiv förändring som skapar en bättre situation för hela familjen.

Jag känner att jag gör skillnad när jag hjälper till i komplexa situationer och gör barns förhållande bättre. Det är viktigt för mig att göra barns röster hörda och se till deras bästa. Barnet ska alltid vara i fokus.

Maria tillsammans med en elev i hallen på en förskola. Fotograf Patrick Degerman

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

I mitt jobb kan det finnas utmaningar med barn eller föräldrar som jag möter. Det kan finnas ovetskap om mitt arbete, vilket kan skapa en rädsla om vad som kommer hända. Det är då viktigt att jag i ett tidigt skede ger de jag möter rätt information, försöker bygga en god relation och skapa förståelse för hur jag arbetar. Det är viktigt att jag möter alla människor med respekt och ett objektivt synsätt. Det är viktigt att människor jag möter känner sig delaktiga i processen.

Det är självklart svårt och utmanande för mig när jag har misstanke eller kännedom om att barn far illa. Det blir speciellt utmanande om jag har stor oro för ett barn, men att föräldrarna inte samtycker till insatser eller att det inte finns tillräckligt med information.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Jag önskar att fler kände till att socialtjänsten jobbar mycket med frivillighet till förändring. Vi vill hjälpa människor till insikt att själva vilja ta emot hjälp. Vi jobbar förebyggande så vi kan hjälpa till i ett tidigt skede för att förhindra att situationer ska bli ohållbara.

Jag önskar att alla fick information om att vi inte bara får ärenden genom orosanmälningar, utan att personer själva kan ansöka om stöd och hjälp. En ansökan kan man skicka in via Skellefteå kommuns hemsida.

Jag tänker att många barn och föräldrar kan bli oroliga att en kontakt med socialtjänsten kommer skapa och leda till problem. Min önskan är att de skulle se att vi finns där för att hjälpa och minska på problemen.

Fler porträtt

Fler porträtt

Sara Holmqvist
Lärare VUX

Att se deras utveckling och att se att de känner att de utvecklas känns som att få en present

Daniel Engdahl
Servicehandläggare

Jag gör skillnad genom att lösa problem som tillåter andra att fokusera där de gör skillnad.

Susanne Pingi Avander
Sjuksköterska

Det är ett roligt arbete då man tydligt gör skillnad.

Johannes Lindberg
Friluftssamordnare

Jag har förmånen att få bidra till utvecklingen i Skellefteå i form av fritidsutbud.

Senast uppdaterad: