Ansök eller säg upp plats på förskola

Du har rätt att ansöka om plats på valfri förskola i Skellefteå kommun. Ditt barn ska vara minst ett år gammalt.

Skellefteå kommun garanterar plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet förutsatt att din ansökan lämnas in senast tre månader innan ditt barn ska börja.

Ansök via e-tjänst

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Ansök om omsorg på obekväm arbetstid (Länk till annan webbplats)

Ansök via blankett

Hämta eller beställ en blankett hos Kundtjänst

Du kan även hämta eller beställa en ansökningsblankett hos kommunens kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med ensam vårdnad.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå

Blanketten kan också lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Önskat datum för placering blir ert introduktionsdatum, det vill säga det datum barnet senast ska börja sin introduktion på förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Tänk på att räkna in cirka tio arbetsdagar (för introduktion av barnet) i önskat datum för placering, innan arbete/studier börjar.

I ansökan ska du ange upptagningsområde samt önskemål av vilken förskola eller annan pedagogisk verksamhet du önskar att barnet får plats på. Önskemålet gäller förskola och inte avdelning. Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån försöka tillgodose alla önskemål om placering men kan inte garantera att barnet får plats på något önskat alternativ.

Introduktion - barnets första tid

När ditt barnet blivit placerat på förskola eller annan pedagogisk verksamhet skickas ett placeringsmeddelande till dig. Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kommer sedan att ta kontakt med dig så snart som möjligt för överenskommelse om introduktion.

En introduktion påbörjas tidigast det datum som står angivet som önskat datum för placering i ansökan. Skellefteå kommun och vårdnadshavare kan komma överens om att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden högst 14 dagar.

Under introduktionen får barnet i sin egen takt lära känna sin nya verksamhet, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Du som förälder finns oftast med under delar av inskolningen.

Specialförskolan Näktergalen

Näktergalen är en avdelning på Orkesterns förskola. Förskolan har anpassad verksamhet och miljö för att den ska passa barn med funktionsvariationer, exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning, epilepsi, hörsel- och synnedsättningar. Näktergalen har en hög personaltäthet för att kunna möta varje barns unika olika behov.

Så här söker du

Du måste göra två ansökningar en till själva förskolan och en kompletterande ansökan till avdelningen.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Om ditt barn är i åldern 1–5 år och om du har ansökt om förskoleplats senast 3 månader innan du vill att ditt barn ska börja är du garanterad en plats i någon av Skellefteå kommuns förskolor. Om det inte finns plats på något av de alternativ du har önskat har en rektor för förskolan i ditt boendeområde ansvar att erbjuda en plats till ditt barn på en av förskolorna i Skellefteå så nära barnets hem som möjligt.

Syskonförtur

Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån sträva efter att syskon placeras på samma förskola men någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma förskola finns inte.

Exempel: Om flera barn köar inom samma kalendermånad ska syskon till redan placerade barn på önskad förskola/pedagogisk omsorg, erbjudas plats först. Någon garanti för att det finns en ledig plats vid önskad förskola/pedagogisk omsorg finns däremot inte. Syskonförtur innebär inte att redan placerade barn förlorar sin plats.

Om flera barn köar inom samma kalendermånad till en finsk förskoleenhet, ska barn vars vårdnadshavare önskat finskspråkig verksamhet erbjudas plats först. Någon garanti för ledig plats finns däremot inte.

Platserbjudande

Senast en månad innan ditt barn börjar på förskolan får du ett placeringserbjudande. Ert svar ska lämnas på angivet sätt och inom angiven tid. Information om det ges tillsammans med platserbjudandet.

Om du vill byta förskola gör du en ny ansökan. I ansökan anger du den/de förskolor som du vill byta till.

Byta förskola (Länk till annan webbplats)

Uppsägning av plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska ske minst två månader innan barnet slutar. Detta gäller även när barnet ska börja i förskoleklass.

Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen