Ansök eller säg upp plats på förskola

Du har rätt att ansöka om plats på valfri förskola i Skellefteå kommun. Ditt barn ska vara minst ett år gammalt.

Skellefteå kommun garanterar plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet förutsatt att din ansökan lämnas in senast tre månader innan ditt barn ska börja.

Ansök via e-tjänst

Önskat startdatum i ansökan kan inte vara före barnets ettårsdag.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)
Ansök om omsorg på obekväm arbetstid på förskola eller fritids (Länk till annan webbplats)

Hämta eller beställ en blankett hos Kundtjänst

Du kan även hämta eller beställa en ansökningsblankett hos kommunens kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med ensam vårdnad.

Blanketten skickas till:

Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå

Blanketten kan också lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig eller ditt barn skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan istället göra din ansökan på pappersblankett.

Tänk på att skriva tydligt i blanketten att du eller barnet har skyddade personuppgifter då detta påverkar vår handläggning.

Observera att du måste fylla i dina personuppgifter för att vi ska kunna behandla ansökan. Lämna till Kundtjänst, de hanterar personuppgifterna säkert.

Önskat datum för placering blir ert introduktionsdatum, det vill säga det datum barnet ska börja sin introduktion på förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Tänk på att räkna 14 dagar för introduktion av barnet.

I ansökan ska du ange upptagningsområde samt önskemål av vilken förskola eller annan pedagogisk verksamhet du önskar att barnet får plats på. Önskemålet gäller förskola och inte avdelning. Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån försöka tillgodose alla önskemål om placering men kan inte garantera att barnet får plats på något önskat alternativ.

När ditt barn blivit placerat på förskola eller annan pedagogisk verksamhet skickas ett placeringsmeddelande till dig.

Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kommer sedan att ta kontakt med dig så snart som möjligt för överenskommelse om introduktion. Första kontakten blir ett introduktionssamtal med dig som vårdnadshavare, utan barn, där du kommer att få information om tider och hur introduktionen kommer att gå till.

Tiden för introduktionen kan variera utifrån ditt barns behov. Du som vårdnadshavare är viktig under hela introduktionsperioden som vanligtvis pågår 14 dagar.

Introduktionstiden är endast någon timma de första dagarna och utökas successivt.

Det som vi fokuserar på under introduktionen är anknytning och separation. Det är en fördel för barnet om det är samma vårdnadshavare som medverkar under hela introduktionsperioden.

Skellefteå kommun och vårdnadshavare kan komma överens om att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden högst 14 dagar.

Specialförskolan Näktergalen

Näktergalen är en avdelning på Orkesterns förskola. Förskolan har anpassad verksamhet och miljö för att den ska passa barn med funktionsvariationer, exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning, epilepsi, hörsel- och synnedsättningar. Näktergalen har en hög personaltäthet för att kunna möta varje barns unika olika behov.

Så här söker du

Du måste göra två ansökningar en till själva förskolan och en kompletterande ansökan till avdelningen.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Om ditt barn är i åldern 1–5 år och om du har ansökt om förskoleplats senast 3 månader innan du vill att ditt barn ska börja är du garanterad en plats i någon av Skellefteå kommuns förskolor. Om det inte finns plats på något av de alternativ du har önskat har en rektor för förskolan i ditt boendeområde ansvar att erbjuda en plats till ditt barn på en av förskolorna i Skellefteå så nära barnets hem som möjligt.

Syskonförtur

Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån sträva efter att syskon placeras på samma förskola men någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma förskola finns inte.

Exempel: Om flera barn köar inom samma kalendermånad ska syskon till redan placerade barn på önskad förskola/pedagogisk omsorg, erbjudas plats först. Någon garanti för att det finns en ledig plats vid önskad förskola/pedagogisk omsorg finns däremot inte. Syskonförtur innebär inte att redan placerade barn förlorar sin plats.

Om flera barn köar inom samma kalendermånad till en finsk förskoleenhet, ska barn vars vårdnadshavare önskat finskspråkig verksamhet erbjudas plats först. Någon garanti för ledig plats finns däremot inte.

Platserbjudande

Senast en månad innan ditt barn börjar på förskolan får du ett placeringserbjudande. Ert svar ska lämnas på angivet sätt och inom angiven tid. Information om det ges tillsammans med platserbjudandet.

Om du vill byta förskola gör du en ny ansökan. I ansökan anger du den/de förskolor som du vill byta till.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Uppsägning av plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska ske minst två månader innan barnet slutar. Detta gäller även när barnet ska börja i förskoleklass.

Säga upp plats i förskola och pedagogisk omsorg (Länk till annan webbplats)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se