Välkommen till oss!

Äventyrets förskola finns i samma fastighet som Gummarksskolan, i lantlig miljö cirka 15 minuter från centrala Skellefteå. Vi arbetar med äventyrspedagogik som leds av utbildade äventyrspedagoger.

Hos oss arbetar två förskollärare och en barnskötare med barngruppen, som består av barn i åldrarna 1-5 år. Det finns också utökad grundbemanning. Gummarksskolan arbetar i ett 1-16-årsperspektiv med ett utvecklat samarbete mellan verksamheterna som eleverna kommer ifrån och som eleverna ska vidare till. I och med att förskolan ligger i samma fastighet är barnen trygga när de byter från förskola till skola.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Ulrica Widerlund

Biträdande rektor

Jessica Brinell

Telefonnummer

0910-74 03 86

E-post

forskola.aventyret@skelleftea.se

Besöksadress

Gummark 51
931 95 Skellefteå

Förskolan och skolan har äventyrspedagogiken gemensam. Det innebär olika aktiviteter, både utomhus och inne, utifrån gemensamma teman. Vi vill ge barnen en känsla för äventyr för att stimulera och öka deras förmåga att lära och utvecklas.

På Äventyrets förskola varvas planerad undervisning med fria aktiviteter som tar utgångspunkt i den nationella läroplanen för förskolan. Den innebär en pedagogisk mångfald som innehåller ett utforskande med både analoga och digitala verktyg. Det ger oss möjlighet till att lära om både material, innehåll där lek och föreställningsförmågan har en framträdande roll.

Barns inflytande är viktigt för oss och ligger som en grund för förståelse av demokrati. Målet är att barnet skapar respekt för sig själv, för andra och för sin miljö. Det gör vi tillsammans genom pedagogers nära samarbete med både individ och grupp.

Vi har en varierad lärmiljö som inspirerar till lek och aktivitet. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för oss. Vi har en målsättning att skapa möten som främjar barnens utveckling och där deras funderingar, intressen och initiativ är en viktig del av det formativa förhållningssätt vi arbetar efter. Vi dokumentera och utvärdera systematiskt för att hålla god kvalitet men också så att du kan följa utbildningen och lärandet.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se