Välkommen till oss!

omorronsols förskola ligger intill Sörböleskolan. Vi har en gård som ger utrymme till rörelse och motorik där barn i olika åldrar kan mötas, upptäcka och lära tillsammans.

Intill förskolan finns en lekpark och grönområden.

Gomorronsols förskola består av 6 avdelningar där grunden är 3 personal per avdelning men det finns utökad grundbemanning. Vår förskola arbetar med fokus på språkutvecklande arbetssätt.

Språkförskolan Humlan är en av sex avdelningar på vår förskola.

Läs mer om språkförskolan

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ulrika Widerlund

Biträdande rektor

Jessica Brinell

Telefonnummer

Laban 0910-73 53 03

Labolina 0910 - 73 73 84

Millimina 0910 - 73 73 17

Humlan 0910-71 25 97

E-post

Laban: forskola.gomorronsollaban@skelleftea.se

Labolina: forskola.gomorronsollabolina@skelleftea.se

Millimina: forskola.gomorronsolmillimina@skelleftea.se

Besöksadress

Klostergatan 47
931 62 Skellefteå

På Gomorronsols förskola varvas planerad undervisning med fria aktiviteter som tar utgångspunkt i den nationella läroplanen för förskolan. Den innebär en pedagogisk mångfald som innehåller ett utforskande med både analoga och digitala verktyg. Det ger oss möjlighet till att lära om både material, innehåll där lek och föreställningsförmågan har en framträdande roll.

Här finns en varierad lärmiljö som inspirerar till lek och aktivitet. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för oss. Vi har en målsättning att skapa möten som främjar barnens utveckling där deras funderingar, intressen och initiativ är en viktig del av det formativa förhållningssätt vi arbetar efter. Vi dokumenterar och utvärderar systematiskt för att hålla god kvalitet men också så att du kan följa utbildningen och lärandet.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Likabehandling

Barns inflytande är viktigt för oss och ligger som en grund för förståelse av demokrati. Målet är att barnet skapar respekt för sig själv, för andra och för sin miljö. Det gör vi tillsammans genom pedagogers nära samarbete med både individ och grupp.

Så säkerställer vi likvärdigheten

För att säkerställa likvärdighet så använder vi olika metoder. Dialog är en viktig del men också observationer och pedagogisk dokumentation. Detta gör vi för att följa upp och skapa förutsättningar till en lärmiljö som utgår ifrån individens och gruppens behov.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 237 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se