Välkommen till oss!

Vår förskola ligger centralt i Lövånger. Förskolan har en avdelning och våra barn är 1-5-år.

Här har vi en härlig utemiljö med bland annat lekpark, grillplats och fruktträd. På vintern har vi tillgång till hockeyplan och skidspår. Förskolan ligger nära idrottshallen som vi ofta besöker. Vi har stort fokus på att det är härligt att vara utomhus och att vi mår bra av att röra på oss.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Jenny Forsell

Biträdande rektor

Therese Taavo

Telefonnummer

0913-107 29

E-post

forskola.kobben@skelleftea.se

Besöksadress

Skolvägen 10
930 10 Lövånger

Vi arbetar i ett 1-16-årsperspektiv med fokus på att sätta barnen i centrum. Hos oss är trygghet och delaktighet ledord. Barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen vardag genom att deras tankar tas tillvara och blir grund för vad som sker i undervisningen. Vi tror på att barn är kompetenta och vi vill att de ska få möjlighet att bli självständiga genom att utmanas och få känna glädje att lyckas.

Leken och språket är våra mest betydelsefulla verktyg i arbetet med barnen och något vi prioriterar i den dagliga verksamheten. Språket är nyckeln till det sociala samspelet och språk och lärande hänger också samman.

Vår vision

 • En förskola där barnen är huvudpersoner i sin egen vardag. Barnen ska möta pedagoger som bedriver undervisning som är meningsfull, lustfylld och kreativ varje dag.
 • En förskola där miljön och förhållningssättet är utmanande, tillåtande, utforskande, inspirerande och kreativ.
 • En förskola där alla pedagoger ständigt reflekterar tillsammans med kollegor för att utveckla sin undervisning och sitt förhållningssätt med fokus på barnets bästa.
 • En förskola full med glädje och där alla är viktiga.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Vi har tagit fram en plan som är en del av förskolans utvecklingsplan och som vi följer upp och utvärderar kontinuerligt under året. I arbetet har vi använt oss av ämneslitteratur och reflekterat tillsammans kring de olika begreppen vi mött och vad det innebär. De satsningar vi gör kring digitala verktyg och lärmiljöer blir lika fördelade på alla avdelningar.

För att skapa en vi-känsla och en likvärdighet jobbar vi med gemensamma mål och en gemensam struktur kring vårt utvecklingsarbete. Vi har en fokusgrupp bestående av pedagoger som arbetar med likabehandlingsfrågor på olika sätt och som träffas några gånger per termin.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till , 205 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se