Välkommen till oss!

Sjöstugans förskola har en avdelning och ligger i mitt i byn Sjöbotten. Förskolan ligger nära skog, fotbollsplan, hockeyplan och skidspår. Hos oss serveras barnen god hemgjord sockerreducerad mat. Vi strävar efter att använda svenska, närproducerade och ekologiska råvaror.

Vi är cirka 20 barn och tre pedagoger. I vår innemiljö försöker vi hela tiden skapa inspirerade lärmiljöer där barnen ska ges förutsättningar till en trygg, rolig och lärorik förskola. Vår utemiljö är utformad så att vi har tillgång till hela vår gård. Det finns också en så kallad tryggzon för de allra minsta barnen.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)

Rektor

Jenny Forsell

 

Telefonnummer

0910 - 74 04 42

E-post

forskola.sjostugan@skelleftea.se

Besöksadress

Sjöbotten 122
93192 Skellefteå

Vi jobbar för att alla barn ska bli sitt bästa jag och utveckla sin unika person, med utgångspunkten ”barn gör rätt om de kan”. Fokus ligger på grundverksamheten och det som är ”bra för alla, nödvändigt för vissa”. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och använder oss av formativa strategier. Leken är en central del i vår verksamhet där vi tillsammans med övriga förskolor i Bureå arbetar med gemensamma teman, exempelvis väljer vi att ha fokus på leken under läsåret 2018/2019.

Vi arbetar utifrån barnens nyfikenhet och utgår ifrån att barn gör rätt om de kan. Tillsammans anpassar vi lärmiljöer och verksamhet för att alla barn ska vara trygga och ha en lärorik tid hos oss.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: