Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet förbereder dig på arbete med människor inom vård, friskvård och omsorg. Efterfrågat arbete, dessutom. Det finns ett stort anställningsbehov inom vården.

Utbildningen är en del av Vård- och omsorgscollege, där många organisationer samarbetar för att skapa en så bra utbildning som möjligt.

Det innebär att du går en modern utbildning som är anpassad till branschens behov.

Du lär dig att ta hand om människor som behöver vård och omsorg, och hur man förebygger, behandlar och lindrar symtom för människor i olika omsorgssituationer. Programmet har extra stort fokus på hälsa.

Du får också kunskaper om hur kroppen fungerar, betydelsen av att förstå andra människors livssituation och att förstå och bemöta människor utifrån kulturell och social bakgrund.

Du kommer att göra arbetsplatsförlagt lärande, APL inom exempelvis äldreomsorgen, Stöd och service och sjukhuset.

Lär dig mer om Vård- och omsorgscollege

Sökkod: VO

Vård- och omsorgscollege ger en yrkesexamen och direkt efter gymnasiet kan du börja ditt arbete som exempelvis undersköterska, boendehandledare, assistent eller personlig assistent.

Du är nästan garanterad anställning efter godkända studier. Vårdsektorn i Sverige behöver anställa 20 000 - 25 000 personer de närmsta 10 åren.

Programmet ger dig också möjlighet att bli behörig för fortsatta studier på högskola/universitet.

Alla elever på ett yrkesprogram ska också ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under sin gymnasieutbildning.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja att läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. En yrkesexamen ger även behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program = 2500 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng program-gemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Baldergymnasiet

MarieLouise Norlund

 • El- och energiprogrammet
 • Handel och administrationsprogrammet
 • Introduktionsprogram - IA, SI, YI
 • Individuellt val

Elin Johansson

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • TE4 - fjärde året på Teknikprogrammet
 • NIU/LIU

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • NIU/LIU

Karita Sandström

 • Gymnasiesärskolan

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: