Abonnemang, regler och avgifter för avfall i flerbostadshus

Som flerbostadshusägare ska du välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sortera och hantera ditt matavfall. Det finns inget krav på att du ska sortera ut matavfallet. Du bestämmer själv om du vill vara med och sortera eller inte, men avgiften varierar beroende på vilket alternativ du väljer och du som väljer att inte sortera får en högre avgift.

Flerbostadshusägare har två sophämtningsalternativ att välja mellan, källsortering och blandat avfall. Fastighetsägaren kan även bestämma tömningsintervall.

Källsortering är ett miljövänligt alternativ där du har två olika kärl. Ett grönt för restavfall och ett brunt för matavfall.

I källsorteringsabonnemanget ingår kärl för matavfall och kärl för restavfall. Hushållen får även en MaxAirbehållare för inomhusbruk och papperspåsar (som man själv hämtar) för insamling av matavfall.

Taxa för sorterat matavfall per år

Rymd

Töms var 14:e dag

Töms en gång per vecka

Töms två gånger per vecka

Grundavgift per lägenhet

140 l.

414 kr

1310 kr

3935 kr

1008 kr

Om matavfallet är av dåligt sorterat tillkommer ett tillägg på 150 kronor per kärl och hämtningstillfälle.

Taxa för sorterat restavfall per år

Rymd

Töms var 14:e dag

Töms en gång per vecka

Töms två gånger per vecka

Töms tre gånger per vecka

Grundavgift per lägenhet

140 l.

980kr

2485kr

5583 kr

8896 kr

1008 kr

190 l.

1292 kr

3348 kr

7543 kr

12 063 kr

1008 kr

370 l.

2424 kr

6095 kr

13 727 kr

21 964 kr

1008 kr

660 l.

3796 kr

9504 kr

20 828 kr

33 310 kr

1008 kr

 

Om du väljer detta abonnemang hanterar du ditt avfall på samma sätt som tidigare. Allt mat- och restavfall blandas i samma kärl.

Detta ger den största miljöbelastningen och därför är avgiften högst för detta abonnemang.

Taxa för blandat avfall per år

Rymd

Töms var 14:e dag

Töms en gång per vecka

Töms två gånger per vecka

Töms tre gånger per vecka

Töms fem gånger per vecka

Grundavg. per lägenhet

190 l.

2317 kr

5 704 kr

12 826 kr

20 528 kr

34 219 kr

1 008 kr

370 l.

3703 kr

9832 kr

22 087 kr

35 307 kr

58 798 kr

1008 kr

660 l.

5576 kr

14 652 kr

32 927 kr

52 550 kr

88 358 kr

1008 kr

Dragavstånd

Om kärlet är placerat så att kärlet måste dras en bit till sopbilen tillkommer en kostnad per kärl och år.

Taxa för dragavstånd per kärl och år

Ingen dragväg

< 7 m.

7,1-25 m.

> 25 m.

Ingen avgift

480 kr

900 kr

1200 kr

Kärlplaceringstillägg

Kärlplaceringstillägg tillkommer då kärlet inte är placerat i marknivå. Avgiften gäller per kärl och år.

Taxa för kärlplacering per kärl och år

Markplan

I källare

I våningshus

Lastkaj

Ingen avgift

480 kr

480 kr

480 kr

Hämtning av löst avfall vid ordinarie hämtningstillfälle

  • Restavfall som ligger i kärl kostar 832 kronor per kubikmeter.
  • Restavfall som inte är i kärl kostar 1 000 kronor per kubikmeter.

Underjordsbehållare

Taxa hämtning och behandling per år

Rymd

Var 4:e vecka

Var 14:e dag

1 gång /vecka

0-3 m³ Restavfall

8630 kr

17 260 kr

43 200 kr

3,1-5 m³ Restavfall

14 380 kr

28 760 kr

72 000 kr

0-3 m³ Matavfall

4400 kr

8880 kr

28 070 kr

Taxa blandat avfall per år

Rymd

Var 4:e vecka

Var 14:e dag

1 gång/vecka

0-5 m³ Restavfall

30 000 kr

60 000 kr

120 000 kr

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: