Abonnemang, regler och avgifter för avfall i fritidshus

Som fritidshusägare sorterar du ut matavfall samt hushållets restavfall. Förpackningar får inte lämnas i hushållssoporna. De sorteras ut och lämnas på en återvinningstation. Grovavfall ska du själv transportera till närmaste återvinningscentral.

Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)
Anmälan kompostering av matavfall (Länk till annan webbplats)
Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Genom att sortera ut matavfallet kan vi samla in det separat och köra det till Biogasanläggning Skellefteå. Vid Biogasanläggningen produceras biogas som sedan upparbetas till fordonsgas. Bland annat Skellefteå kommuns sopbilar, lokalbussar och ett antal både privata och kommunala personbilar drivs på Biogas.

Papperspåsar används till det utsorterade matavfallet. De sätter du i en MaxAir-behållare eller liknande. Viktigt är att det är en luftad behållare. Plastkorg (eller MaxAir-behållare som det heter) och påsar finns att hämta på kommunens återvinningscentraler i Boliden, Bureå, Byske, Jörn, Lövånger, Ursviken, Degermyran samt på kommunens förråd i respektive serviceort. Påfyllning av papperspåsar finns också att hämta hos flera matbutiker runt om i kommunen.

Här kan du läsa mer om papperspåsen

Observera: om du ska hämta flera buntar samtidigt hänvisar vi till återvinningscentral. På butiker samt kundtjänst hämtas endast enstaka bunt alternativt enstaka påsar.

Hämta papperspåsar för matavfall på:

 • Alla återvinningscentraler
 • Stadshuset, kundtjänst
 • Skellefteå kommuns förråd, Skolgatan 1 Burträsk

Butiker:

 • Burträsk Saluhall, Vasabrogatan 3, Burträsk
 • Stora Coop Hem och Trädgård, Gymnasievägen 10 Skellefteå
 • Coop Erikslid Annastigen 12 Skellefteå
 • Coop Jörn, Storgatan 32, Jörn
 • Coop Ursviken, Kryssarvägen 1, Ursviken
 • Handlar´n, Skråmträsk 201, Skråmträsk
 • ICA Extra, Torggatan 3, Boliden
 • ICA Supermarket, Storgatan 3 Byske
 • ICA Maxi, Varugatan 28 (Solbackens handelsområde) Skellefteå
 • ICA Nära, Robertsforsvägen 4 Bygdsiljum
 • ICA Supermarket, Nygatan 3 Kåge
 • ICA Kvantum, Kronbodgatan 4 Skellefteå
 • ICA Supermarket Morön, Myntgatan 7 Skellefteå
 • ICA Supermarket, S:t Örjansgatan 6 Skelleftehamn
 • Kalvträsk Lanthandel, Kalvträsk 102, Kalvträsk
 • Lövångers Järn & Maskin AB, Kungsvägen 20 Lövånger
 • Storkågeträsk Lanthandel, Storkågeträsk 15, Kåge
 • Willys, Varugatan 5 (Solbackens handelsområde) Skellefteå

Transportera själv ditt hushållsavfall till den anvisade platsen

Du transporterar själv hushållsavfallet till den anvisade platsen där det finns utställda kärl avsedda för avfall. Där finns ett grönt och ett brunt sopkärl. Det bruna sopkärlet är till för ditt utsorterade matavfall och det gröna är till för ditt restavfall. OBS! Inga förpackningar får lämnas. De ska lämnas på en återvinningstation.

Öppna en karta som visar placering av fritidshuskärl Länk till annan webbplats.

Avgift, abonnemang

Fritidshusabonnemanget är säsongsvis. Priserna som du hittar under avgifter fritidshus gäller för sommar (v.20-39) eller vinter (v. 40-19). Även helårsabonnemang är möjligt. Från och med januari 2020 medges även möjlighet för gemsamma sopkärl. Alla fritidshusägare ska betala en säsongsavgift. I den avgiften ingår grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Läs och ansök om uppehåll i soptömning under "Abonnemangsavgifter" nedan.

Grundavgiften betalas även om du har uppehåll i hämtning och behandling. Grovavfallshämtning ingår inte. Grovavfall kör du själv till en återvinningscentral. Om du har grovavfall som du vill ska hämtas kan du beställa hämtning mot en kostnad.

Utöver säsongsavgiften kan du köpa latrinkärl för avloppsavfall där hämtning ingår i priset.

Läs mer om latrinkärl

Fritidshusabonnemanget är säsongsvis. Priserna gäller för sommar (v20-39) eller vinter (v-40-19). För helårsabonnemang gäller dubbel hämtnings- och behandlingsavgift. Alla avgifter är inklusive skatt och moms. Grundavgift 425 kr per fritidshus och år. Möjlighet medges för delade (gemensamma) sopkärl.

Sommar- eller vinterabonnemang

Taxa sommar- eller vinterabonnemang, fritidshus

Hämtning och behandling

Grundavgift per hus

Summa per år

140 l brunt kärl + 140 liter grönt kärl 625 kr

425 kr

1050 kr

140 l brunt kärl + 190 liter grönt kärl 938 kr

425 kr

1363kr

140 l brunt kärl + 370 liter grönt kärl 1632 kr

425 kr

2057 kr

140 l brunt kärl + 660 liter grönt kärl 2 839 kr

425 kr

3264 kr

 • För helårsabonnemang gäller dubbel hämtnings och behandlingsavgift.
 • Hämtning vintertid sker i samband med lov och storhelger enligt ordinarie rutt.
 • Hämtning sommar sker från vecka 20 till vecka 39. De sista tömningsveckorna för fritidshusens sommarperiod infaller v. 38 och 39. Om ditt område har hämtning jämna veckor sker sista tömningsvecka v.38. Om ditt område har tömning udda veckor sker sista tömning under v.39. Därefter kommer kärlen från uppställningsplatserna tas in för vinterförvar. Har ditt fritidshus egna kärl ska de ställas in från vägen.
 • Hämtning vinter sker från vecka 40 - v. 19, se även första punkten här ovan.
 • Fastighetsägaren ska transportera avfallet till uppställningsplats för kärl av hushållsavfall.
 • Om förändring sker så att fritidsbostaden inte används överhuvudtaget under perioden, kan du senast 15 april varje år ansöka om uppehåll i sophämtningen. Om ansökan beviljas blir du befriad från hämtnings- och behandlingsavgiften. Grundavgiften måste du fortsätta att betala. Ansökan görs enklast via e-tjänst. Kan du inte använda e-tjänsten kontaktar du Kundtjänst.
Ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

 • I grundavgiften ingår: Projektering, bygglov, utveckling av verksamheten, information och administration, avslutning och täckning, efterbehandling och kontrollprogram för deponier, miljöavgifter, tillståndsansökningar, internhyror samt räntor och amortering på investeringar.
 • I behandlingsavgiften ingår: Förvaring, mellanlagring, transport och omlastning. Behandling genom förbränning och rötning. Skötsel och hantering på deponi- och biogasanläggningen samt återvinningscentraler.
 • I hämtningsavgiften ingår: Insamling av hushållsavfall. Personal och fordonskostnader.
 • Hämtning av grovavfall ingår inte.

Vid ägarbyte

Vid ett ägarbyte av ett fritidshus tar du som ny ägare även över det befintliga avfallsabonnemanget. Uppehåll och befrielse av hämtning upphör att gälla vid ägarbyte. Om du undrar över ditt abonnemang kan du kontakta kundtjänst.

Om du har sålt ett fritidshus behöver du göra ett ägarbyte för att fakturan för sophämtning ska komma till rätt person. Du gör det antingen via vår e-tjänst nedan eller via pdf-blanketten.

Anmäl ägarbyte för vatten, avlopp och avfall (Länk till annan webbplats)

Flytta permanent till ditt fritidshus?

Om du ska flytta permanent till ditt fritidshus behöver du ändra sophämtningen till ett året runt-abonnemang. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig med det.

Latrinkärl

Du kan köpa latrinkärl för avloppsavfall där hämtning ingår i priset.

Latrinkärl

Senast uppdaterad: